PersVeilig voor journalisten

Foto: Marcel de Jong

Deze training is gericht op journalisten (freelancers en fotografen), die in het veld werkzaam zijn en zich voor willen bereiden op bedreiging en geweld in het werkveld. De training van een dag bestaat uit drie delen.

 • In Deel 1 gaat het over de soorten bedreigingen en hoe ermee om te gaan;
 • In Deel 2 wordt door middel van een interactieve training diverse situaties nagespeeld;
 • Deel 3 richt zich met name op de psychsociale hulp en is bestemd voor zowel journalisten als leidinggevenden.

Deel 1

Vormen van geweld en agressie waar journalisten mee te maken krijgen. Een introductie met behulp van videomateriaal, foto’s en cases. Ook de rol die PersVeilig speelt zal hierbij aan bod komen.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen, die je tegen de verschillende vormen van agressie kunt nemen. Zo gaat het bijvoorbeeld over het maken van een risicoanalyse, voordat je op pad gaat.

 • Hoe maak je die?
 • Tegen welke risico’s loop je aan en welke maatregelen kun je nemen om de risico’s kleiner te maken?
 • Hoe opereer je in grote groepen en tijdens demonstraties?
 • Hoe bereid je je er op voor en waar moet je rekening mee houden?
 • Ook zal ingegaan worden op online-bedreigingen en wat je kunt ondernemen om jezelf beter te beschermen.
 • Wat doe je als je te maken hebt met agressie of geweld?
 • Waar meld je je en wanneer kun je aangifte doen?

Het doel van dit deel is dat deelnemers situaties beter kunnen inschatten en weten welke maatregelen ze preventief kunnen nemen en wat ze achteraf kunnen doen.

Trainer

Dit deel wordt gegeven door Peter ter Velde. Hij is 20 jaar lang verslaggever en correspondent geweest in risico- en crisisgebieden. Hij is tegenwoordig veiligheidscoördinator van de NOS en projectleider van PersVeilig.

Deel 2

In dit deel van de training wordt op een intensieve, actieve maar ook leuke manier aandacht besteed aan het effectiever omgaan met agressief gedrag.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Verschillende soorten van agressie en hoe ga je daar mee om;
 • Hoe voorkom ik dat conflicten escaleren;
 • Hoe de-escaleer ik agressie;
 • Interventie bij collega’s;
 • Bewustwording eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.

Vorm

Tijdens de training zullen leerdoelen worden geïnventariseerd en zullen de ingebrachte cases door de trainer met een medewerker worden uitgespeeld. Dit laatste met als doel gezamenlijk ‘betere’ strategieën te bedenken en/of tips te formuleren om beter om te gaan met agressief gedrag.

Doel

Na deze training kunnen/zijn deelnemers:

 • Escalerende situaties voorkomen en hanteren;
 • Agressieve situaties beheersen;
 • Zorgen voor eigen veiligheid/grenzen stellen;
 • Zich bewust van eigen non-verbale communicatie en het effect daarvan op anderen.

Materiaal

Alle deelnemers ontvangen een hand-out waarop de hoofdpunten van de in de training gebruikte theorie zijn opgenomen (frustratie en instrumentele agressie; Roos van Leary)

Trainer

Fenno Moes (1964) Trainer & adviseur. Studeerde in 1989 af aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is eigenaar van de Agressieacademie en Durga training & acteurs. Volgde diverse opleidingen op het gebied van toegepaste psychologie(o.a RET gecertificeerd door Albert Ellis Institute in New York), en behaalde in 2010 zijn Bachelors “Violence Reduction” aan de Glamorgan University in Wales.

Met enthousiasme en een gezonde dosis humor geeft hij al meer dan 20 jaar trainingen, workshops op het gebied van agressie- en conflicthantering voor o.a. Roos, Sociale diensten, Ziekenhuizen, beveiligers, Gelredome etc.
Hij verzorgde enkele jaren geleden reeds workshops voor de verschillende regionale omroepen.

Deel 3

Dit deel van de training richt zich op de nazorg. Wat is de rol van journalisten en van de leidinggevenden. Beiden spelen in de opvang en het herkennen van trauma’s een belangrijke rol.
Leidinggevenden kunnen na afloop van de training de resultaten met de trainer(s) bespreken.

Inhoud

De trainer/acteur speelt een aantal slachtoffers van agressie die door de deelnemers moeten worden opgevangen. Aan de hand van deze rollenspellen wordt gekeken wat de meest effectieve en wenselijke manier van opvang is. De trainer geeft feedback vanuit zijn rol als slachtoffer waarna theorie volgt.

 • PTSS herkennen;
 • Effectieve opvang voorzieningen werkgever/leidinggevende;
 • Opvang door collega’s;
 • Opstellen van een opvangprotocol.

Doel

Na deze trainingen weten de deelnemers stress te herkennen en welke opvang/maatregelen er getroffen moeten worden.

Materiaal

 • Veiligheidsplan Nederlandse journalistiek;
 • Hand-out gebruikte theorieën tijdens de training;
 • Website PersVeilig.

Trainer

Fenno Moes (zie deel 2).

Aantal deelnemers

Minimaal 6 maximaal 15.

Duur

1 dag van 10.00 - 17.00 uur. 

Aanmelden?

Bij voldoende animo binnen uw organisatie kunnen we deze training incompany organiseren. Bel voor de mogelijkheden met 020-3039 739 of stuur een mail aan nvjacademy@nvj.nl.