Peter Olsthoorn

Werkervaring

Peter Olsthoorn is historicus en werd na een vast dienstverband bij het Economisch Dagblad freelancer die momenteel het meest schrijft voor Intermediair, een documentaire probeert te maken en wetenschappelijk onderzoek doet. Hij schrijft en schreef artikelen voor NRC, Telegraaf, AD, FD, ND, LD, AD, HD (die gaan fuseren tot ADHD) en Volkskrant en een trits Nederlandse, Duitse, Amerikaanse en Engelse vakbladen; schreef boeken over de macht van Google, Facebook en privacy en was radiocolumnist voor BNR. Twintig jaar geleden was hij voorzitter van de Internetsectie van de NVJ, zonder enig memorabel feit.

Motivatie

"Op een verzoek voor nieuwe bestuursleden voor de sectie Zelfstandigen heb ik me beschikbaar gesteld. Nu is de vraag of ik in 200 woorden wil uitleggen waarom ik dit bestuurswerk wil doen, wat mijn voornaamste doelstelling is, en waarom collega's op mij zouden moeten stemmen. Om met dat laatste te beginnen: mogelijk kunt u beter op één van de andere kandidaten stemmen. Ik heb geen doelstelling, maar kan er een verzinnen: ik vind het jammer dat (een nu nog minderheid van) journalisten in vaste dienst, niet alleen hoofdredacteuren en chefs, van harte meedoen aan het arrogant en onbehoorlijk behandelen van freelancers. Pakjesbezorgers en schoonmakers worden netter bejegend. Ook bij die moreel superieure journalisten corrumpeert macht net zo hevig als bij de objecten die ze menen in hun artikelen en reportages de maat te moeten nemen. Maar niemand durft dat te zeggen, want dan lig je eruit. De NVJ doet daar te weinig tegen, integendeel zelfs. Dus de doelstelling luidt: ik wil op een plezierige manier proberen de collegialiteit onder alle journalisten te bevorderen. Dan nog even die eerste vraag: eigenlijk heb ik als journalist de pest aan bestuurswerk en ik ben er ook minder geschikt voor, maar het is voor de goede zaak.''