Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de AIVD of de MIVD?

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verrichten onderzoek in het kader van de nationale veiligheid. Zij beschikken daarbij over (bijzondere) bevoegdheden.
Klachten over de activiteiten van deze diensten  worden behandeld door een onafhankelijke commissie, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Voor meer informatie over de procedure van klachtbehandeling zie ctivd.nl/klachtbehandeling