Opvragen eigen dossier

Het opvragen van je eigen AIVD of MIVD dossier

Een beknopte handleiding door juridisch adviseur Roger Vleugels.

Er bestaat in Nederland een recht op toegang tot je eigen gegevens bij de AIVD. De belangrijkste inperkingen zijn:

  • Het moet gaan om onderwerpen die al langer dan 5 jaar gesloten zijn.
  • Bronnen, werkwijze en actuele informatiepositie van de dienst mogen doorgaans oneindig afgeschermd worden.

Opvragen eigen dossier niet via Wob

Vraag je via de Wob om kopie van je dossier bij de AIVD dan doe je jezelf tekort:

  • het leeuwendeel van de gegevens bij de AIVD zit in bestanden die niet dossier heten;
  • delen van de gegevens bevinden zich niet bij, maar onder de AIVD;
  • via een constructie, de zg. ‘knip’, kun je toegang krijgen delen ouder dan 5 jaar;
  • bronnen, werkwijze en informatiepositie mogen soms niet afgeschermd worden;
  • delen van het gevraagde zijn mogelijk formeel van de rechtsvoorganger van de AIVD;
  • veel van wat bij en onder de AIVD berust valt niet onder de Wob maar andere wetten;
  • enz.

Brief aan de AIVD

In deze brief tref je aan een model verzoek dat rekening houdt met bovenstaande en de jongste jurisprudentie en inzichten. Veel is pure juristerij. Vervang de rode delen minutieus.
Vooral de rubriek ‘contexten als hulp bij uw zoekslagen’ is van belang. Vul dit gedetailleerd in, hoe langer hoe hoger de vangkans. Neem voor lief / hou er rekening mee, dat je je hier aardig blootgeeft en als bijproduct hun kennis bijwerkt.

Dien je dit verzoek in dan krijg je na 3 maanden een beslissing en verstrekking; denk aan het meezenden van kopie van je ID-kaart of paspoort, anders vertraagt dit fors.

Meer info + copyright:
Roger Vleugels
Korfoedreef 213
3562 SL Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 30 261 6351
Mobiel: +31 6 2152 5790
Email: roger.vleugels@planet.nl
Kamer van Koophandel: 30153114

Of: NVJ advocaten/juristen
020-303 97 00 / juridisch@nvj.nl

Opvragen eigen dossier