De positie van programmamakers

Programmamakers zijn trots op hun vak, alleen wordt het hen niet altijd even makkelijk gemaakt. Uit onderzoek blijkt de volgende ervaringen: werkdruk en achterblijvend loon; het salaris van jonge online-redacteuren blijft achter; er is veel werkonzekerheid door oneindig aantal flex-contracten; het vak wordt hierdoor uitgehold.

Werkdruk en achterblijvend loon

De werkdruk voor programmamakers is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Er moet steeds mee werk worden gedaan met minder mensen, terwijl functies steeds complexer worden. De werk-privé balans en zelfs de gezondheid van mediamakers komt hiermee steeds meer onder druk te staan. En hoewel functies steeds zwaarder en ingewikkelder worden stijgen de salarissen niet mee. Sowieso zijn de salarissen de laatste jaren achtergebleven terwijl het levensonderhoud stijgt.

“De balans tussen werkdruk en salariëring is niet meer correct. De afgelopen jaren zijn de verantwoordelijkheden voor de verslaggever bij de (regionale) omroep enorm toegenomen maar het salaris niet meegestegen. De verslaggever maakte voorheen met een team een product, inmiddels is hij een eenmansbedrijf dat werkt voor verschillende media. Daar mag best wat meer tegenover staan”.

Inschaling online redacteuren die met name jongeren treft (f-side)

Het salaris van online-redacteuren lijkt achter te blijven zonder plausibele reden. Ze worden ingeschaald in de lagere salarisschaal F.

“Waarom krijgen online redacteuren lagere salarissen dan reguliere redacteuren? En waarom worden deze functies niet benoemd in de cao?”

Uitholling van het vak (dit is meer een gevolg van de actualiteiten)

Meer doen met minder mensen; meer wisseling van mensen. Keuzes worden op basis van budgetten gebaseerd in plaats van journalistiek.

Werkonzekerheid

Steeds meer programmamakers krijgen te maken met werkonzekerheid. Er zijn te veel losse contracten. Behalve de werkonzekerheid maakt deze ontwikkeling ook de positie van freelancers zwak.

 “Vaste contracten worden bijna niet gegeven waardoor rare constructies ontstaan en jonge of nieuwe medewerkers steeds wegmoeten.”