Producten & Diensten

Zoeken

Maak tijdens de Nacht kennis met mentorenprogramma

23 september 2015
Type
mentorenprogramma starters studenten
Opnemen in nieuwsbrief
nee
Interessegebieden
Doelgroep
NVF

Wil je je verdiepen in onderzoeksjournalistiek? Of wil je beter leren fotograferen?  De NVJ start dit jaar nog met een mentorenprogramma. Tijdens de Nacht van de Journalistiek op 26 september wordt kort uit de doeken gedaan wat je als deelnemer kunt verwachten. Gastheer Frénk van der Linden interviewt dan fotojournalist Remko de Waal van het ANP over zijn motieven om mee te doen als mentor. 

De NVJ lanceert tijdens de Nacht van de Journalistiek op zaterdag 26 september haar NVJ mentorenprogramma voor en door jongeren. Beginnende journalisten – maximaal twee jaar afgestudeerd – kunnen als lid van de NVJ een beroep doen op de begeleiding van een ervaren en succesvolle collega.  

Hoe het werkt

Een mentoraat duurt een half jaar. Tijdens deze periode kan de startende journalist één concrete vraag over zijn werk voorleggen aan zijn mentor. Deze vraag kan over alles gaan, mits deze betrekking heeft op het journalistieke vak. Het doel is om de startende journalist professioneel op weg te helpen. De NVJ koppelt de mentoren aan de mentees aan elkaar,  afhankelijk van de vraag van de mentee.

Twee uur per maand

Een mentor is een half jaar lang in principe twee uur per maand voor zijn ‘mentee’ beschikbaar. De NVJ betaalt 50% mee aan de totale kosten, waardoor een mentee €12,50 per uur betaalt in plaats van €25,-. De totale kosten voor de 6 maanden komen daarmee op €150,-. Alleen leden (ViP) mogen deelnemen. 

Kick-off 5 november

Tijdens de Kick-off  - op donderdag 5 november – kunnen de mentees kennismaken met de mentoren.

  • Heb je je nog niet aangemeld voor de Nacht van de Journalistiek? Doe het nu en maak kans op een van de twee cursussen die NVJ Academy verloot: Filmen met je smartphone en Van idee naar tekst. Leden van de NVJ, DuPho en FNV Kiem betalen € 15,- voor de Nacht (Niet-leden betalen € 30,-) 

Mentoren gezocht

De NVJ is nog op zoek naar ervaren journalisten die startende journalisten op weg willen helpen. Zij kunnen zich tot en met 15 oktober bij de NVJ melden bij Jim Verhoef, jverhoef@nvj.nl onder vermelding van ‘mentor’.  

meer info

Geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering

13 juni 2015
Type
Auteur
Thomas Bruning
Opnemen in nieuwsbrief
nee
Interessegebieden
Doelgroep
NVF

De NVJ kijkt terug op een geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2015. Tijdens de jaarvergadering zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd, zoals het voorstel tot contributieaanpassing en nieuwe lidmaatschapsvormen, de benoeming van Jan Keulen tot nieuw bestuurslid en de benoeming van Geert-Jan Majoor tot technisch voorzitter van de ALV. Voor het voorstel met betrekking tot een statutenwijziging was niet het vereiste quorum van 100 leden aanwezig. De NVJ organiseert daarom op 1 juli een extra algemene ledenvergadering waarin het besluit tot deze statutenwijziging kan worden genomen.

In haar jaarrede blikte voorzitter Marjan Enzlin terug op een bewogen jaar. Ze noemde de NVJ een vereniging in transitie. ‘De ontwikkeling gaat zo snel dat die nauwelijks bij te benen is en met een zo diverse doelgroep dat de belangen daarbinnen soms zelfs tegengesteld zijn aan elkaar. Dat ontslaat de vereniging echter niet van de plicht om naar de veranderende vraag van de leden te luisteren. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning ligt de nadruk dit jaar op ledenwerving en -behoud. Eind vorig jaar is daartoe het project “Ieder lid telt” gestart. De NVJ breidt de marketingafdeling uit en borgt marketing- en wervingsactiviteiten beter in de organisatie.

Besluiten Algemene Ledenvergadering

  • De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de aanstelling van Jan-Geert Majoor als technisch voorzitter. 
  • De vergadering neemt kennis van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 en keurt beide goed. Aan de penningmeester wordt décharge verleend.
  • Statutenwijziging - Aanleiding is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen voor een beroepsvereniging om namens haar leden te onderhandelen met exploitanten over een eerlijke vergoeding. De beroepsvereniging krijgt hiermee een stevigere positie. Omdat er op 13 juni niet aan de quorum-eis van 100 aanwezige leden is voldaan, wordt een tweede vergadering gehouden op 1 juli 2015 bij de NVJ, Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam. UPDATE - Op 1 juli is tijdens de extra ALV met alle 5 stemmen akkoord gegaan met het voorstel Statutenwijziging. Klik hier voor het verslag van 1 juli 2015.
  • Redactiestatuut Villamedia - Villamedia gaat als uitgeverij onderdeel uitmaken van de NVJ-organisatie. Het platform moet in zijn uitingen ook meer ruimte aan de activiteiten van de NVJ gaan geven, maar wel buiten de onafhankelijke redactionele vakpagina’s. De onafhankelijkheid van de redactie blijft onverkort in stand. De wijziging van het Redactiestatuut Villamedia wordt unaniem gesteund.
  • Contributieaanpassing - Het voorstel is om vier lidmaatschappen/prijsvarianten aan te bieden, te weten (kosteloos) studentenlidmaatschap; basislidmaatschap; freelancelidmaatschap; werknemerlidmaatschap. Het voorstel tot contributieaanpassing wordt unaniem gesteund.
  • Bestuursverkiezing Jan Keulen - De Algemene Ledenvergadering benoemt Jan Keulen bij acclamatie tot bestuurslid.
  • Datum Najaarsvergadering ALV – 25 november 2015

Het Grote Schnabbeldebat

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de NVJ werd het Grote Schnabbeldebat gehouden.

meer info

NVJ Mentorenprogramma krijgt tweede editie

24 mei 2016
Type
mentorenprogramma starters studenten
Opnemen in nieuwsbrief
nee
Interessegebieden
Doelgroep
NVF

Het NVJ Mentorenprogramma waarin 13 jonge journalisten begeleid worden door 13 ervaren mentoren krijgt een vervolg. Afgelopen donderdag werd de eerste editie van het programma succesvol afgesloten met de uitreiking van de certificaten. De tweede editie start met ingang van 10 november en duurt tot 11 mei 2017. 

meer info

E-learning Auteursrecht

Prijs:
€ 75,00 

Op grond van het auteursrecht bepaal je in principe zelf wat er met je werk gebeurt. Maar wat houdt dat precies in? Wat zijn de regels van het auteursrecht? Is het auteursrecht onbeperkt geldig? In deze e-learning module worden al deze vragen beantwoord door de NVJ Advocaten en Juristen die gespecialiseerd zijn in het auteursrecht. Voor ZZP'ers met 50% korting.

meer info

Doelgericht pitchen

Datum en tijd:
7-06-2018 - 13.30 tot 17.00
19-06-2018 - 13.30 tot 17.00
Prijs:
€ 220,00  / € 110,00 
Locatie (adres):
Amsterdam

Presenteer je verhaalidee zo concreet mogelijk met een pitch. Hiervoor ga je op zoek naar de beste invalshoek van je idee voor jouw doelgroep. In deze cursus leer je hoe je een pitch maakt, die is afgestemd voor het juiste blad, krant of site.

meer info
Resultaat 1 - 10  (van 770)

Pagina's