Roadmap lobby collectief onderhandelen

Foto: Ruud Rogier

De NVJ lobbyt onder andere om collectief onderhandelen mogelijk te maken voor zzp’ers. Dit doet zij omdat zij de positie en de tarieven van zelfstandigen wil verbeteren. Mediaorganisaties zullen pas betere tarieven gaan betalen als zij hierdoor worden gedwongen door een richtlijn of wetgeving of als zzp’ers massaal in actie komen.

Roadmap

 • 27 Juni 2019 – Algemeen Overleg Cultuur.
 • 20 Juni 2019 – Oproep aan ACM en Ministerie van SZW op om ruimte te bieden om collectief te mogen onderhandelen.
 • Mei 2019 – Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 Ministerie OCW.
 • 24 april 2019 – Gesprek SER/regiegroep Arbeidsmarktagenda met ACM over wat de sector nodig heeft.
 • Februari 2019 – ACM gaat onderzoeken of kwetsbare zzp’ers collectief mogen onderhandelen.
 • 25 Januari 2019 – Landelijke actiedag Fotojournalisten.
 • Eerste helft 2019 – onderzoek naar wens/noodzaak tot collectief onderhandelen onder beroepsgroepen.
 • 12 december 2018 – Uitspraak Europese Commissie van Rechten van de Mens: ‘Het doorslaggevende criterium bij het beschermen van collectieve onderhandelingen is of er een onevenwichtige machtsbalans bestaat tussen de aanbieders van arbeid en hen die in ruil voor deze inzet betalen.’
 • Heel 2018 – overleg met Ministeries OCW, SZW en EZ.
 • Mei 2018 - Algemeen overleg "Cultuur".
 • November 2017 - DOORBRAAK!! Weer motie aangenomen door Tweede Kamer (Ellemeet/Asscher).
 • April 2017 - Advies ‘Passie Gewaardeerd’ van SER/Raad voor Cultuur.
 • April 2017 - Minister EZ wil geen wijziging mededingingswet voor zzp'ers. De minister schrijft een Kamerbrief: ‘Ik onderschrijf dan ook de conclusie in de position papers dat de huidige machtsverhoudingen geen aanleiding geven voor het wijzigen van de Mededingingswet voor zzp’ers’.
 • Maart 2017 – Minister Cultuur vindt aanpassing mededingingswetgeving niet nodig. ‘Mijn verwachting is dat de reeds bestaande mogelijkheden beter kunnen worden benut.’
 • Februari 2017 - In Ierland uitzondering voor creatieven in de wet
 • September 2016 - Collectief onderhandelen op de EU-Agenda
 • 28 juni 2016 Motie Monasch/Van Dijk aangenomen door Tweede Kamer
 • 14-15 mei 2014 - Points of consensus – ILO (Genève) Wereldwijd Forum Arbeidsrelaties in de Media en Cultuur Sector. Regeringen moeten ervoor zorgen dat de mededingingswetgeving het recht van media- en cultuurwerkers op sociale dialoog en collectief onderhandelen niet belemmert.