Sietske van Weerden

 

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling, ledengroep werknemers Omroep

Naam:

Sietske van Weerden, 55

Huidige werkstatus:

Freelancer, momenteel programmamanager Sound Summit, lid ledengroep omroep (en nu nog bestuurslid) en onderdeel van het CAO-onderhandelingsteam voor de Publieke Omroep, geef o.a. interview training aan lokale omroepen

Lid NVJ sinds:

1989

Motivatie


1.    Wat is je motivatie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

Nu de journalistiek vaak onder vuur ligt, is het van groot belang dat de kwaliteit van ons werk op een hoog niveau staat en blijft staan. Hoewel de basis van de journalistiek niet veranderd, zijn de mogelijkheden en de dynamiek van publiceren, research etc. enorm aan verandering onderhevig. Fascinerend, maar het betekent ook dat juist onze beroepsgroep goed moet zorgen dat de kennis hierover op peil blijft. Graag wil ik hier mijn steentje aan bijdragen.

2.    Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als bestuurslid voor het beleidsteam Vakontwikkeling?

Goed in kaart brengen welke zinvolle trainingen er zijn voor journalisten, wat er mist (met daarbij kijken welke nieuwe ontwikkelingen er in het vak zijn) en waar de behoeften van mensen en redacties liggen. Ik hoop dat de NVJ er mede voor kan zorgen dat mensen toekomstbestendig en weerbaar blijven, zowel inhoudelijk maar ook door bijvoorbeeld onderhandelings-skills te vergroten.  

3.    Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor het beleidsteam Vakontwikkeling?

Bij de NVJ zit ik momenteel nog in het bestuur van de omroepsectie. In het verleden ben ik ook actief in de internetsectie geweest. Daarnaast ben ik voorzitter van de collectief van Audiomakers.

Ik heb gastlessen gegeven aan de School voor de Journalistiek (radio) en geef af en toe trainingen (interviewen, schrijven voor het web/bloggen, radiomaken) en heb twee zomerkampen radio opgezet en begeleid. Voor de Marten Luther Kingschool in Amsterdam heb ik een radiomodule opgezet als buitenschoolse activiteit. Voor de Stichting Verhalende Journalistiek heb ik als voorzitter van de sectie Klikken meegeholpen de beste journalistieke verhalende producties op het gebied van multimedia te selecteren en zo goed zicht gekregen op de nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Momenteel organiseer ik als programmamanager een Sound Summit over toegepast geluid met ook aandacht voor nieuwe innovaties.

Ik volg de nieuwe ontwikkelingen in het vak op de voet en heb in de praktijk gezien wat de opkomst van internet (en de sociale media) voor het werk van journalisten betekent. Daarnaast was ik als leidinggevende in diverse functies (bijv: adjunct-hoofdredacteur NOS Online, Planet.nl, eindredacteur Radio 1 voor de VPRO) verantwoordelijk voor de stagiairs en de scholing van redacteuren. Ik ben verschillende keren met de Media Academie om tafel gaan zitten om samen trainingen op maat te maken.

Ook heb ik ervaring met verandermanagement: Bij de NOS, als adjunct-hoofdredacteur NOS Online door het samenvoegen van Teletekst en de online poot, bij BNR in de werkwijze door het opzetten van een planningsredactie en bij DNK in Assen als manager programmering a.i. waar ik na de fusie van de schouwburg bioscoop en bibliotheek één afdeling programmering moest smeden.

4.    In de beleidsteams is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Zie meegestuurde CV. Wel goed om te vermelden is dat ik misschien voor de NPO een diversiteitproject gaan doen waarbij ik trainees begeleid en coach.