Sietske van Weerden

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling namens ledengroep Werknemers Omroep sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

'Nu de journalistiek vaak onder vuur ligt, is het van groot belang dat de kwaliteit van ons werk op een hoog niveau staat en blijft staan. Hoewel de basis van de journalistiek niet veranderd, zijn de mogelijkheden en de dynamiek van publiceren, research etc. enorm aan verandering onderhevig. Fascinerend, maar het betekent ook dat juist onze beroepsgroep goed moet zorgen dat de kennis hierover op peil blijft. Ik draag mijn steentje hier graag bij aan.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'Goed in kaart brengen welke zinvolle trainingen er zijn voor journalisten, wat er mist (met daarbij kijken welke nieuwe ontwikkelingen er in het vak zijn) en waar de behoeften van mensen en redacties liggen. Ik hoop dat de NVJ er mede voor kan zorgen dat mensen toekomstbestendig en weerbaar blijven, zowel inhoudelijk maar ook door bijvoorbeeld onderhandelings-skills te vergroten.'  

Weblinks