Tarievencalculator

Overhead kosten per jaar

Jaarlijkse werkuren

* Het gaat om de niet-declareerbare uren op jaarbasis. Declareerbare uren zijn alleen de uren die aan opdrachten besteed worden en waarvoor betaald wordt. Het aantal aan opdrachten te besteden uren vergelijk je met het aantal beschikbare uren.