Sjoerd van der Meulen

Vertegenwoordiger beleidsteam Werkvoorwaarden namens ledengroep Plus+ sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Werkvoorwaarden?

'Ik ben alweer een tijdje lid van de NVJ en in die periode heb ik twee keer gebruik mogen/moeten maken van de ondersteuning van de NVJ-juristen. In het ene geval ging het om een arbeidsconflict, in het andere om een ontslag in het kader van een sanering. Dat zijn de momenten dat je aan den lijve ondervindt hoe belangrijk het is om als werknemer, maar ook als zelfstandig werkende journalist of fotograaf, een vakvereniging achter je te hebben staan. Met het collectief als rugdekking sta je er als individu sterker voor. Maar je beseft ook dat dit alles alleen mogelijk is wanneer je als individu dat collectief ondersteunt. Een van de wegen daartoe is actief te zijn of te worden in een bestuursfunctie of anderszins in een ondersteunende rol. Vanuit de ledengroep Plus+ vervul ik zo’n rol binnen het beleidsteam Werkvoorwaarden.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'Als een belangrijke taak zie ik de langzame afbraak van de (vooral) schrijvende journalistiek tot staan te brengen en hopelijk er weer een opwaartse beweging in te krijgen. Ik zie vooral bij de regionale en lokale media dat de kwaliteit minder prioriteit krijgt en dat de uitgevers (daarbij denk ik vooral aan DPG) steeds meer streven naar rompredacties die voor de nieuwsgaring afhankelijk zijn van amateur-journalisten.

Een ander belangrijk punt vind ik de oudedagsvoorziening van journalisten. Op dit moment zijn er te veel journalisten die na hun pensioen doorwerken, niet omdat ze dat zo enorm leuk vinden, maar omdat ze onvoldoende pensioen hebben opgebouwd. Met de grote liefde van werkgevers voor flexcontracten en andere brieke constructies wordt dit probleem alleen maar groter en niet kleiner.'

Weblinks