Subsidieloket journalisten Zuid-Holland open

De provincie heeft de subsidieregeling opengesteld om kwaliteitsjournalistiek van Zuid-Hollandse media te stimuleren. De regeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek ondersteunt zowel gemeentelijke mediafondsen als lokale en regionale journalisten bij het maken van journalistieke producties.

Omdat in de eerste ronde het beschikbare budget voor de gemeentelijke mediafondsen al volledig is uitgekeerd, staat de tweede ronde alleen open voor aanvragen van regionale journalisten.

Beoordelingscriteria

Als de aanvragen voldoen aan enkele formele criteria, worden ze vervolgens inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. In de eerste aanvraagronde van januari is een groot deel van de aanvragen afgewezen omdat zij niet aan de aanvraagvereisten voldeden. Oud-journalist en voorzitter van de selectiecommissie, Eva Kuit: “Sommige voorstellen waren in potentie wel goed maar dienden nog verder uitgewerkt te worden. Dat hebben we ook aangegeven bij de onderbouwing. We hopen dus dat we die voorstellen straks weer terugzien, eventueel aangevuld met een extra solide mediapartner.”
Kuit zou journalisten in heel Zuid-Holland willen oproepen om nu in de tweede ronde met goed onderbouwde voorstellen te komen. Ook roept zij multiculturele mediaorganisaties op mee te doen. Zij ontbraken in de eerste ronde. Coproducties met andere media(partners) en producties uit het niet-stedelijk gebied, worden extra gewaardeerd.

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 21 september 2021 worden ingediend.