Het journalistieke interview

Het journalistiek interview is in juridische zin een overeenkomst. De journalist vraagt iemand om een interview te geven. Bij aanvaarding van dat verzoek komt een overeenkomst tot stand. Over de rechten en plichten van zowel journalist als geïnterviewde kunnen afspraken worden gemaakt (doe dat ook, is ons advies). Ontstaan er nadien problemen over het interview, dan zijn de gemaakte afspraken in hoge mate bepalend voor de uitkomst van het conflict. Zijn er geen specifieke afspraken gemaakt, dan biedt de rechtspraak houvast. In dit dossier lees je meer over de juridische status van het journalistieke interview en over de regels waarmee je als journalist te maken hebt als je een interview afneemt. 

  • Deze informatie is tot stand gekomen dankzij steun van Lira

Off the record

Een journalist mag in beginsel alles gebruiken wat tijdens een interview wordt gezegd, dat is de redactionele vrijheid die een journalist toekomt.
lees meer