WOB

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is voor journalisten een belangrijk instrument om overheidsinformatie boven tafel te krijgen. De wet is van kracht sinds 1990 en inmiddels dient de opvolger zich aan: de Wet Open Overheid (Woo). In dit dossier lees je er alles over.

Deze informatie is tot stand gekomen dankzij steun van Lira.
 

Doorzendplicht en dwangsom

Bestuursorganen zijn verplicht het Wob-verzoek door te sturen naar een andere organisatie, als deze wel over de gevraagde informatie beschikt. Dwangsommen bij niet-tijdig beslissen worden niet meer opgelegd.
lees meer