Doorzendplicht en dwangsom

Als de overheidsorganisatie waaraan het Woo-verzoek is gericht de informatie niet heeft, maar de informatie wel bekend is bij een andere organisatie die onder de Woo valt, dan moet het verzoek worden doorgestuurd. Als een bestuursorgaan weet dat er naast de documenten die het zelf bezit nog een ander bestuursorgaan is dat aanvullende informatie heeft die onder de reikwijdte van hetzelfde verzoek valt, dan geldt ook daarvoor de doorzendplicht.

Tot 1 oktober 2016 was het mogelijk om een bestuursorgaan bij het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek in gebreke te stellen met als sanctie een dwangsom. Dat is sinds 1 oktober 2016 niet meer aan de orde. Er werd te veel misbruik van gemaakt door Wob-verzoeken zo in te kleden dat ze niet direct als zodanig werden herkend en er niet tijdig op werd beslist, waardoor het bestuursorgaan dus al snel een dwangsom verschuldigd was.