Niet-tijdig beslissen

Met het afschaffen van de dwangsomregeling in 2016 werd er een nieuwe mogelijkheid in het leven geroepen tegen het niet-tijdig beslissen op een Wob-verzoek: bezwaar maken zodra het bestuursorgaan in gebreke is en per brief vragen om binnen uiterlijk twee weken een beslissing te nemen. Als er na het indienen van de ‘ ingebrekestelling’  niet alsnog binnen die termijn is beslist op het verzoek, kan een verzoeker een zogeheten ‘beroep fictief’ bij de bestuursrechter instellen. Wordt het beroep door de rechter gegrond verklaard, dan moet het bestuursorgaan binnen een redelijke termijn – doorgaans twee weken - een besluit nemen. Eventueel kan de rechter daar een dwangsom aan koppelen.