Administratie

Een goede administratie, het tijdig innen van rekeningen en het registreren van je uren geven een goed inzicht in de financiële positie van je onderneming. Uitleg en tips over het opzetten en bijhouden van je administratie.

Belastingen

Alles wat een zelfstandig journalist binnenkrijgt is omzet. Alvorens belasting betaald moet worden, kunnen daar verschillende bedragen van af worden getrokken.
lees meer

Factureren

De factuur is het bewijsstuk voor zowel opdrachtgever als zelfstandig journalist. De factuur wordt in de eerste helft van de maand verstuurd over producties die in de maand daarvoor zijn geleverd.
lees meer

Broodfonds

Ben je zelfstandig journalist, onderzoeker of fotograaf? Dan ben je mogelijk niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, vanwege de kosten. Word je ziek, dan heb je geen inkomen.
lees meer