Aftrekposten

Zelfstandigenaftrek

Door de zelfstandigenaftrek wordt het belastbare inkomen met een jaarlijks vastgesteld bedrag verlaagd (in 2021: € 6670 en in 2022: € 6310,--), waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. De zelfstandigenaftrek is een van de aftrekposten in de inkomstenbelasting en in 2021 aftrekbaar tegen maximaal 43% en tegen 40% in 2022. De zelfstandigenaftrek zal per jaar worden verminderd tot deze in 2036 nog maar € 3240 zal bedragen. Het idee daarachter is dat zo de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind, omdat zelfstandigen nu nog profiteren van een lager basistarief in de inkomstenbelasting en de heffingskortingen ook gunstiger zijn dan voor mensen in loondienst.
De Belastingdienst bepaalt of je in aanmerking komt voor deze aftrek, waarbij het een aantal voorwaarden stelt:

  • Je bent ondernemer voor de belasting. Volgens de Belastingdienst ben je een zelfstandig ondernemer als je meerdere opdrachtgevers hebt, je zelf bepaalt hoe je je werk uitvoert, je acties onderneemt om ervoor te zorgen dat de onderneming blijft bestaan, je investeert in je bedrijf, je zelf aansprakelijk bent voor risico’s en je naar winst streeft.
  • Je voldoet aan het urencriterium. Je besteedt gedurende het kalenderjaar minstens 1.225 uur aan je onderneming(en) en je moet meer uren besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (dit geldt niet als je de laatste vijf jaar geen ondernemer was). Dit komt gemiddeld neer op zo’n 24 uur per week. Alle uren die je besteedt aan je onderneming (denk aan offertes opstellen en het voeren van een administratie) tellen mee, dus niet alleen de aan klanten gefactureerde uren. De bestede tijd dient wel aannemelijk gemaakt te kunnen worden.*
  • Je had aan het begin van het jaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

* Een van de overheidsmaatregelen die rekening houdt met de lastige positie waarin veel freelancers tijdens corona zijn komen te verkeren is dat je voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 forfaitair, dat wil zeggen zonder dat je ze daadwerkelijk hebt gemaakt, 24 uur per week mag rekenen als uren die je hebt besteed aan werkzaamheden voor je onderneming. Dat betekent dat je van de 1.225 uur die je moet maken voor zelfstandigenaftrek er in ieder geval al 624 uur cadeau krijgt. De overige zes maanden moet je dus nog 601 uur aan declarabele en niet-declarabele uren hebben gemaakt.

Startersaftrek

Als je naast zelfstandige ook nog als startende ondernemer aangemerkt kan worden, dan wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek (in 2021: € 2.123, -). Het idee achter deze regeling is het starten van nieuwe ondernemingen te stimuleren en de kansen op succes te vergroten.
Starters mogen in de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer gebruikmaken van de startersaftrek. Om in aanmerking te komen voor deze regeling geldt dat je recht hebt op de zelfstandigenaftrek, je gedurende de voorafgaande vijf jaar in ieder geval gedurende één jaar geen ondernemer bent geweest en je gedurende deze periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.


Meer weten?

Neem contact op met NVJ Advocaten & Juristen. Stuur een e-mail naar juridisch@nvj.nl of bel 020-303 97 00 (14.00-17.00 uur).