NVJ Incassoservice

 

Heb je te maken met late of zelfs uitblijvende betalingen van opdrachtgevers? De NVJ Incassoservice van NVJ Advocaten en Juristen helpt je bij het innen van onbetaalde facturen.

Veel freelance (foto)journalisten kennen het volgende probleem: facturen worden te laat, of helemaal niet betaald. De NVJ Incassoservice kan, in overleg met jou, desgewenst de opdrachtgever sommeren tot betaling.

En het beste van alles is: deze service is helemaal gratis als je NVJ Compleetlid of NVJ Young Professional-lid bent! Zodra je je bij ons meldt, ondernemen wij direct actie om ervoor te zorgen dat jouw factuur betaald wordt.

Wij rekenen geen percentage van het geïnde bedrag zoals de meeste commerciële incassobureaus doen. Het volledig factuurbedrag plús de wettelijke handelsrente is helemaal voor jou! En eventuele juridische begeleiding en kosten zijn volledig gedekt. 

>> Aanmeldformulier NVJ Incassoservice

 

Zie voor alle voorwaarden het Reglement Rechtshulp

FAQ NVJ Incassoservice

Onderstaande FAQ geeft antwoorden op praktische vragen over incasso’s en onze werkwijze.  

  • De NVJ Incassoservice is een dienst die wordt aangeboden door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) om leden te helpen bij het innen van onbetaalde facturen. Leden met een Compleetlidmaatschap of een Young Professional-lidmaatschap kunnen gebruikmaken van deze dienst zonder extra kosten.
  • Binnen de betalingstermijn die op de factuur staat. Als er geen datumbetalingstermijn is, dan moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn.
  • Je meldt je zaak aan via het aanmeldformulier. Vervolgens neemt een van de advocaten of juristen van de NVJ contact met je op. In het eerste verkennende gesprek stellen we een aantal vragen om een beeld te krijgen van de ontstane situatie en om tot een advies te komen. We vragen bijvoorbeeld naar het type opdracht, het contact en de relatie met de opdrachtgever, en of je zelf al betalingsherinneringen hebt gestuurd. Tijdens dit gesprek krijgen we een beeld over de band met de opdrachtgever en het belang van deze band. Afhankelijk van dit gesprek zullen we een advies geven over de vervolgstappen. Je kunt bijvoorbeeld eerst nog een brief versturen met een iets zwaarder juridisch karakter dan een betalingsherinnering. Deze brief kunnen we op jouw verzoek voor je opstellen. Een stap verder is dat we uit naam van NVJ Advocaten en Juristen een formele sommatiebrief sturen.
  • In een sommatiebrief stel je iemand in gebreke. Een sommatiebrief is een juridisch noodzakelijke actie om je factuur bij de rechter te mogen opeisen. De formulering van de tekst is zodanig dat de opdrachtgever weet dat er consequenties zitten aan het niet betalen, namelijk de gang naar de rechter.
  • Nee. Een herinnering is als een vriendelijke boodschap bedoeld, maar is geen ingebrekestelling. En je kunt pas naar de rechter als je eerst via een sommatiebrief je opdrachtgever in gebreke hebt gesteld.
  • De meeste opdrachtgevers reageren positief op sommaties tot betaling. In een enkel geval blijft betaling uit of voert een opdrachtgever verweer zoals betwisting van geleverde diensten.
  • Blijft betaling na sommatie uit, dan overleggen we met je of je een rechtszaak wil opstarten. De juridische begeleiding en de kosten van een rechtszaak worden volledig gedekt voor NVJ Compleetleden. Dit geldt overigens alleen als het openstaande factuurbedrag meer dan 300 euro bedraagt. Zie hierboven de voorwaarden in het Reglement Rechtshulp.
  • De sommatiebrief behelst ook dat je schade wegens te late betaling kunt eisen, de zogeheten wettelijke handelsrente. Dit is een percentage van het factuurbedrag. We zullen je uitleggen wanneer je dit in rekening kunt brengen.
  • De wettelijke incassokosten zijn de kosten die je in rekening mag brengen voor het incasseren van een te laat betaalde factuur. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage van de hoofdsom. De wettelijke incassokosten komen ten goede aan de NVJ.
  • Over het algemeen halen we 9 van de 10 echte incasso’s binnen. Met echte incasso bedoelen we dat er niets aan de hand was met de opdracht en de opdrachtgever niet ontevreden was.
  • Het volledige factuurbedrag plus de wettelijke handelsrente komt ten goede aan de leden. Je betaalt dus geen percentage van het factuurbedrag, zoals bij veel commerciële incassobureaus wel gebeurt.
  • • We doen geen verhaalsonderzoek om te beoordelen of je opdrachtgever je factuur wel kan betalen. • We vragen geen faillissement aan als je opdrachtgever niet betaalt. • We (laten) geen beslag leggen bij je opdrachtgever. Dit geldt zowel voor conservatoir als executoriaal beslag.