Ondernemerschap – Contracten en overeenkomsten

Leg afspraken zo duidelijk mogelijk vast met de opdrachtgever. In dit hoofdstuk daarom uitleg en tips over het maken van offertes, de afspraken in een overeenkomst van opdracht en het toepassen van algemene voorwaarden.

Einde freelanceovereenkomst

Veel zelfstandig journalisten werken langdurig samen met een opdrachtgever. Er wordt bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks een artikel, column of foto’s geleverd. Dat geeft een vaste basis, maar de vraag is wat er gebeurt als de opdrachtgever de samenwerking wil beëindigen.
lees meer

Offerte

Om achteraf misverstanden te voorkomen, zorg je dat je je afspraken zo duidelijk mogelijk hebt vastgelegd met de opdrachtgever.
lees meer