Wanprestatie en ingebrekestelling

Zelfstandig journalisten werken op basis van een overeenkomst van opdracht, ook al is er niets vastgelegd. Tussen partijen is meestal wel duidelijk wat er moet worden geleverd. Er kan echter sprake zijn van wanprestatie, als er niet wordt geleverd wat is afgesproken.

Voordat daadwerkelijk sprake is van wanprestatie, moet de opdrachtgever eerst de zelfstandig journalist in gebreke stellen. Of de journalist moet in de gelegenheid worden gesteld om eventuele gebreken  te herstellen. Een correctieronde met aanpassingen van een artikel hoort doorgaans bij het normale schrijfproces.

Afspraken opdracht

Het is lastig te bepalen of wel of niet aan een opdracht is voldaan. Het hangt mede af van wat partijen precies hebben afgesproken: hoe gedetailleerd de omschrijving van de opdracht is, of partijen vaker hebben samengewerkt en dus de ‘tone of voice’ duidelijk was, enzovoorts. Vaak komen partijen hier niet uit, een oplossing kan dan zijn om dan een zogenoemde ‘kill fee’ af te spreken. Een ‘afkoopbedrag’ dat betaald wordt voor de verrichte werkzaamheden, ondanks dat aan de opdracht niet (volledig) is voldaan en waarbij de opdracht wordt beëindigd.

Geen ingebrekestelling gestuurd

Als een opdrachtgever verzuimd heeft een ingebrekestelling te sturen, dan heeft de journalist in juridische zin aan de opdracht voldaan. Dus ook als de opdrachtgever niet tevreden is, moet in dat geval de factuur worden betaald.


Heb je rechtshulp of juridisch advies nodig, klik dan hier om het contactformulier in te vullen.