Pauze tussen dienstverband en freelance werkzaamheden

Regelmatig worden bij reorganisaties afspraken gemaakt waarbij voormalige werknemers op freelancebasis werkzaamheden voor hun oude werkgever kunnen blijven verrichten. Doorgaans wordt dan een pauze van zes maanden ingelast tussen het einde van het dienstverband en de start van het freelance werk (via een overeenkomst van opdracht). Deze pauze hangt samen met de zogenoemde ketenregeling. Werkgevers mogen tot drie keer toe of gedurende drie jaar lang arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Wanneer een vierde contract volgt of de periode van drie jaar wordt overschreden, wordt een contract van rechtswege voor onbepaalde tijd voortgezet.

Omdat niet altijd direct duidelijk is of sprake is van een dienstverband of een freelance (opdracht)overeenkomst zijn werkgevers dan wel opdrachtgevers voorzichtig met freelance opdrachten na een vast dienstverband. Dat geldt zeker als de werkzaamheden inhoudelijk niet zo veel verschillen van de manier waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd toen er nog een arbeidsovereenkomst van kracht was.

Door een pauze van zes maanden in te lassen, ontstaat in ieder geval niet een volgende schakel in de keten – ook al zou de freelance-overeenkomst wel erg lijken op een arbeidsovereenkomst en misschien zelfs als zodanig moeten worden gekwalificeerd.


Verder lezen

Lees ook het artikel Zelfstandig journalist of verkapte werknemer?


Meer weten?

Neem contact op met NVJ Advocaten & Juristen. Stuur een e-mail naar juridisch@nvj.nl of bel 020-303 97 00 (14.00-17.00 uur).