Rechtsvormen en samenwerkingsverbanden

Eenmanszaak

In de meeste gevallen is het voordelig om een eenmanszaak op te starten. Je hoeft je bedrijf alleen maar in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  Met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting over de winst. Je kunt profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Het nadeel van een eenmanszaak is dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van je onderneming.

BV

Wie zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor zakelijke risico’s wil beperken, kan beter een BV oprichten. De BV is een rechtspersoon, dat wil zeggen dat de BV in beginsel aansprakelijk is voor de schulden van het bedrijf.

De oprichting van een BV begint bij de notaris. Na het opstellen van een concept oprichtingsakte en statuten van de BV laat je de akte passeren bij de notaris. De notaris stelt de oprichtingsdatum vast en zet zijn handtekening. Op dat moment is de BV opgericht en zijn de aandelen geplaatst.

Het oprichten van een BV is eenvoudiger geworden

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouder(s). Tegenwoordig is het oprichten van een BV een stuk eenvoudiger en goedkoper. Voorheen moesten ondernemers €18.000 in een BV storten om er één op te richten. Sinds 1 oktober 2012 kun je zelf kiezen welk bedrag wordt ingebracht bij de oprichting van de BV. Het is verplicht om de BV en haar bestuurder(s) in te schrijven in het Handelsregister. Als je je niet inschrijft, ben je als bestuurder van de BV hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van het bedrijf.

Vennootschapsbelasting

Over de winst van de BV moet vennootschapsbelasting worden betaald. De vennootschapsbelasting bedraagt 20 procent voor de winst tot €200.000 en 25 procent voor de winst daarboven.

Als directeur-grootaandeelhouder van de BV (dga) ontvangt je een salaris van de BV. Het gebruikelijk loon van een dga bedraagt €44.000. Over het salaris moet inkomstenbelasting worden betaald volgens het schijventarief in box 1. Over het resterende bedrag is 25 procent aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. Dat valt in box 2 van de inkomstenbelasting. Het gecombineerde tarief van de vennootschaps- en inkomstenbelasting is dan 40 procent bij een winst tot €200.000.

Bij hoge winsten is de 25 procent aanmerkelijkbelangheffing veel aantrekkelijker dan het tarief van de hoogste belastingschijf van 52 procent dat een particulier moet betalen. Bovendien kan de dga het geld in de BV laten zitten en aanmerkelijkbelangheffing tot later uitstellen.

Maatschap en Vennootschap onder firma (Vof)

Zelfstandig journalisten die samenwerken en als één bedrijf naar buiten willen treden, kunnen kiezen voor een maatschap of Vennootschap onder firma (Vof). Een maatschap is een samenwerkingsvorm voor meerdere personen die gemeenschappelijk een beroep uitoefenen.

Een Vof is een samenwerkingsvorm voor meerdere personen die gemeenschappelijk een bedrijf voeren en onder één naam naar buiten treden. Ter beperking van de aansprakelijkheid vormen vaak BV’s de maatschap of Vof, en niet natuurlijke personen.

Maatschap

Het is verplicht de maatschap in te schrijven in het Handelsregister. Voor de oprichting is geen notariële akte vereist. Wel is het sterk aan te raden om afspraken over de werkverdeling en de winstverdeling op schrift vast te leggen.

In de praktijk wordt met standaardovereenkomsten gewerkt waarin doorgaans een voortzettingsbeding en een verblijvensbeding zijn opgenomen. In de maatschap kunnen de ‘maten’ arbeid, geld of goederen inbrengen. Elk van de maten is ondernemer, betaalt inkomstenbelasting en kan profiteren van de fiscale voordelen. De maatschap is geen rechtspersoon.

Vof

Als twee of meer ondernemers onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf gaan uitoefenen, ontstaat een Vof (Vennootschap onder firma). De Vof is een overeenkomst tussen de vennoten. Een Vof kan worden aangegaan voor een bepaalde tijd in het kader van een project. De Vof bezit geen rechtspersoonlijkheid. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de Vof.

Coöperatie

De coöperatie kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor eenmanszaak, BV, maatschap of Vof, wanneer er sprake is van kleinschalige samenwerkingen waarbij de aansprakelijkheid moet worden afgeschermd. Om een coöperatie op te richten zijn minimaal twee leden nodig. dit kunnen, net als bij de Vof, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Factureren aan de coöperatie

De zelfstandigen hebben hun eigen activiteiten en kunnen bij grotere projecten ook (gedeeltelijk) samen een offerte uitbrengen, waarbij de werkzaamheden en aansprakelijkheden vooraf zijn vastgelegd. De betrokken leden factureren aan de coöperatie, de coöperatie factureert aan de opdrachtgever.

Oprichting bij notariële akte

Een coöperatie is, net als de BV, een rechtspersoon en heeft veel overeenkomsten met de BV. De oprichting van een coöperatie gebeurt bij notariële akte. Daarna moet de coöperatie worden ingeschreven in het Handelsregister. Bij de oprichting is er net zoals bij de BV geen kapitaalsverplichting. Een coöperatie kent geen salarisverplichting voor de leden. Over de winst van de coöperatie moet vennootschapsbelasting worden betaald. Leden die tegelijkertijd werknemer van de coöperatie zijn, vallen onder de loonbelasting.

In tegenstelling tot de Vof zijn de leden van een coöperatie met UA (uitgesloten aansprakelijkheid) niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.