Het verschil tussen freelance en zelfstandig ondernemer

De een noemt zich freelance journalist, de ander spreekt liever van zzp’er of zelfstandig journalist. De begrippen betekenen hetzelfde; het gaat om dezelfde vorm van ondernemerschap.

Van oorsprong is een freelancer iemand die zich laat inhuren (vrije lansier ofwel huurling). Sommige mensen vinden de term freelancer een typisch werkgevers/werknemersbegrip, terwijl de term zelfstandig ondernemer eerder wordt geassocieerd met bedrijf, productontwikkeling en gelijkwaardig partnership.

De NVJ hanteert doorgaans de term zelfstandig (foto)journalist. Maar wat je uiteindelijk op je visitekaartje zet – freelance journalist, fotograaf, tekstschrijver of tekstadviseur – maakt eigenlijk niet uit, zolang je bewust bent dat je ondernemer bent die een product te verkopen heeft.