Zelfstandig vanuit de WW

Als je na een vast dienstverband wilt onderzoeken of een eigen bedrijf iets voor je is, spreek dan samen met een werkcoach van het UWV een onderzoeksperiode of oriëntatiefase af. In deze periode van maximaal zes weken doe je onderzoek naar zaken als haalbaarheid, financiering, verzekeringen en vergunningen. Ook maak je een ondernemingsplan. Tijdens deze periode ontvang je een WW-uitkering en hoef je niet te solliciteren. Je mag echter nog geen opdrachtgevers zoeken, aan acquisitie doen of opdrachten uitvoeren.

Volgt na deze fase het besluit om een eigen bedrijf te starten, dan zijn hierbij twee mogelijkheden: de startersregeling en de inkomensverrekening.

Startersregeling

Na toestemming van de werkcoach van het UWV kun je kiezen voor een startperiode van maximaal 26 weken, waarin je een uitkering krijgt als voorschot. Deze uitkering is wel 29% lager dan de WW-uitkering die je zou krijgen wanneer je niet van deze regeling gebruikmaakt. In deze startperiode mag je alles doen wat nodig is om je eigen bedrijf op te zetten. Het is overigens altijd mogelijk om tussentijds te verzoeken de uitkering te verlagen of stop te zetten wanneer het bedrijf goed loopt.

Je hoeft tijdens de startperiode niet te solliciteren. Besluit je na deze periode om met je bedrijf door te gaan, dan stopt de WW-uitkering. Is er nog geen sprake van een fulltime bedrijf, dan kun je voor de overige uren nog een WW-uitkering krijgen, maar dan geldt wel een sollicitatieplicht.

Mocht je na de startperiode alsnog besluiten te stoppen met je bedrijf, dan is het mogelijk dat je alsnog in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van hoe lang je eerder recht had op WW en hoe lang je een eigen bedrijf hebt gehad. Als je overweegt om te stoppen, doe dit dan in de periode dat je recht op WW zou hebben gehad. Laat dit moment niet voorbijgaan, want het kan een flink aantal maanden uitkering schelen.

Gedurende de periode van de startersregeling mag je geen opdrachten doen voor je ex-werkgever.

Inkomensverrekening

Voor deze optie wordt bijvoorbeeld gekozen als je verwacht vooralsnog weinig uren als freelancer te maken, want er wordt niet direct – zoals bij de startersregeling – 29% op je uitkering gekort.

Hoe werkt de regeling? Er wordt een ‘fictief inkomen’ verrekend: het dagloon dat in loondienst verdiend werd, wordt omgerekend naar een bedrag per uur. De zzp’er moet het aantal gewerkte uren opgeven en 70% van het fictieve uurloon wordt per maand blijvend van de WW afgetrokken. Als je een maand later minder werkt of verdient, wordt de WW niet hoger. De sollicitatieplicht loopt door. De WW stopt als de inkomsten per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.


Tips

Om erachter te komen of je geschikt bent voor het ondernemerschap, zijn er verschillende tests die je verder kunnen helpen:

  • Via de OndernemersCheck van de Belastingdienst kun je zelf checken of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
  • Met de gratis KvK Ondernemerschapstest krijg je snel inzicht in motivatie, persoonlijke kenmerken en kwaliteiten. 

Daarnaast vind je op het Ondernemersplein van de KVK video’s en webinars die diverse aspecten behandelen die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf.


Meer weten?

Neem contact op met NVJ Advocaten & Juristen. Stuur een e-mail naar juridisch@nvj.nl of bel 020-303 97 00 (14.00-17.00 uur).