Zelfstandig vanuit de WW

Als je vanuit een vast dienstverband komt en je wilt onderzoeken of een eigen bedrijf iets voor je is, spreek dan samen met een werkcoach van het UWV een onderzoeksperiode of oriëntatiefase af. In deze periode van maximaal 6 weken wordt onderzoek gedaan naar ondermeer de haalbaarheid, financiering, verzekeringen en vergunningen. Ook wordt een ondernemingsplan opgesteld.

Tijdens de onderzoeksperiode ontvang je een WW-uitkering en hoef je niet te solliciteren. Je mag echter nog geen opdrachtgevers zoeken, aan acquisitie doen en geen opdrachten uitvoeren.

Volgt na deze fase het besluit om een eigen bedrijf te starten, dan is de regeling afhankelijk van het tijdstip waarop de WW is ingegaan.

Er zijn  twee mogelijkheden:

  • Startersregeling
  • Inkomensverrekening

Startersregeling

Na toestemming van de werkcoach van het UWV kun je kiezen voor een startperiode van maximaal 26 weken, waarin je een uitkering krijgt als voorschot. Voor een vaste periode van 26 weken ontvang je een vast percentage van 29 procent minder WW-uitkering. Dat betekent dat starters hun recht op een WW-uitkering behouden, maar de uitkering 29 procent lager is.

Tijdens deze startperiode mag je alles doen wat nodig is om je eigen bedrijf op te zetten. Het is overigens altijd mogelijk om tussentijds te verzoeken de uitkering te verlagen of stop te zetten wanneer het bedrijf goed loopt.

Je hoeft tijdens de startperiode niet te solliciteren. Als je na de startperiode doorgaat met je bedrijf, stopt de WW-uitkering. Is er nog geen sprake van een fulltime bedrijf, dan kun je voor de overige uren nog een WW-uitkering krijgen, maar dan geldt wel sollicitatieplicht.

Mocht je na de startperiode alsnog besluiten te stoppen met je bedrijf, dan is het mogelijk dat je alsnog een WW-uitkering kunt krijgen. Dit is afhankelijk van hoe lang je eerder recht had op WW en hoe lang je een eigen bedrijf hebt gehad. Als je overweegt om te stoppen, doe dit dan in de periode dat je recht op WW zou hebben gehad, indien je geen eigen bedrijf had. Laat dit moment niet voorbijgaan, want het kan een flink aantal maanden uitkering schelen.

Gedurende de zes maanden van de startersregeling mogen geen opdrachten voor de ex-werkgever verricht worden.

Inkomensverrekening

Er wordt een ‘fictief inkomen’ verrekend: het dagloon dat in loondienst verdiend werd, wordt omgerekend naar een bedrag per uur. De ZZP-er moet het aantal gewerkte uren opgeven en 70 procent van het fictieve uurloon per maand wordt blijvend van de WW afgetrokken. Als je een maand later minder werkt of verdient, wordt de WW niet hoger. De sollicitatieplicht loopt door. De WW stopt als de inkomsten per maand hoger zijn dan 87,5 procent van het WW maandloon.

Tips

Om erachter te komen of je geschikt bent voor het ondernemerschap zijn er verschillende testen die je verder kunnen helpen:

  • Via de OndernemersCheck van de Belastingdienst kun je zelf checken of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
  • Met de gratis KvK Ondernemerschapstest krijg je snel inzicht in motivatie, persoonlijke kenmerken en kwaliteiten.