Tarief

Veel zelfstandigen vinden het moeilijk om tot een goede tariefstelling te komen. Er bestaat nu eenmaal geen standaardlijstje met uurtarieven. Toch zijn er hulpmiddelen om het juiste tarief vast te stellen.

  • Deze informatie is tot stand gekomen dankzij steun van Lira