Tarief

Veel zelfstandigen vinden het moeilijk om tot een goede tariefstelling te komen. Er bestaat nu eenmaal geen standaardlijstje met uurtarieven. Toch zijn er hulpmiddelen om het juiste tarief vast te stellen.

Tarief vaststellen

Je basis uurtarief is een optelsom van je streefinkomen, kosten, verzekeringen en andere zaken, gedeeld door het aantal declarabele uren. Deze factoren hebben invloed op je uurtarief:
lees meer