Tarief

Veel zelfstandigen vinden het moeilijk om tot een goede tariefstelling te komen. Er bestaat nu eenmaal geen standaardlijstje met uurtarieven. Toch zijn er hulpmiddelen om het juiste tarief vast te stellen.

Declarabele uren

Om een maandomzet terug te rekenen naar een honorarium per uur, moet je rekening houden met de niet-declarabele uren. Het is immers niet mogelijk om 40 uur per week te declareren.
lees meer

Tarief vaststellen

Het uiteindelijke basis uurtarief is een optelsom van je streefinkomen, kosten, verzekeringen enzovoorts, gedeeld door het aantal declarabele uren.
lees meer