Fair Practice Code

De NVJ heeft samen met werkgevers bij de publieke omroepen een minimumtarief afgesproken voor zzp’ers in de zogeheten Fair Practice Code (FPC). Met ingang van 1 december 2020 ontvang je als zzp’er voortaan minimaal 150% van het cao-loon. Dit is een minimumtarief. Uiteraard kun je zelf nog steeds onderhandelen over een hoger tarief. Een voorgesteld tarief kan en mag nooit lager zijn dan het minimumtarief. Het minimumtarief geldt zowel voor de zzp’ers werkzaam bij landelijke als bij de regionale publieke omroepen.

De Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep is door de Stichting NPO, de Stichting RPO, de NVJ, FNV en CNV op 5 november 2020 vastgesteld en ondertekend. Op 1 december 2020 is de Fair Practice Code (FPC) in werking getreden.

Wat betekent dit in de praktijk?

In onderstaand voorbeeld zie je wat dit betekent voor je minimumtarief gerelateerd aan loonschaal 9, 10 en 11 (per 1 januari 2023). In het overzicht met functieomschrijvingen vind je binnen welke loonschaal jouw functie is ingedeeld. 

 

Schaal

Minimum maandloon Minimum uurtarief cao Uurtarief x 1,5
F 9 € 2.495,39 € 19,84 € 29,76
G 10 € 2.869,55 € 22,81 € 34,22
H 11 € 3.359,59 € 26,71 € 40,06

Lees ook: