Fair Practice Code

De NVJ heeft samen met werkgevers bij de publieke omroepen in 2020 een minimumtarief afgesproken voor zzp’ers in de zogeheten Fair Practice Code (FPC). Dit betekent dat je als zzp’er minimaal 150 procent van het cao-loon ontvangt. Dit is een minimumtarief. Uiteraard kun je zelf nog steeds onderhandelen over een hoger tarief. Een voorgesteld tarief kan en mag nooit lager zijn dan het minimumtarief. Het minimumtarief geldt zowel voor de zzp’ers werkzaam bij landelijke als bij de regionale publieke omroepen.

De Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep is door de Stichting NPO, de Stichting RPO, de NVJ, FNV en CNV op 5 november 2020 vastgesteld en ondertekend. Op 1 december 2020 is de Fair Practice Code (FPC) in werking getreden.

Cao en vergoedingen zzp’ers

In de Cao voor het Omroeppersoneel 2024 is afgesproken dat cao-verhogingen worden doorberekend in de vergoedingen van zzp'ers bij voortzetting van opdrachtovereenkomsten en het aangaan van nieuwe opdrachten. Bij een nieuwe of voortgezette opdracht krijg je er als freelancer per 1 september 2023 5 procent bij en vanaf 1 januari 2024 nogmaals 3,5 procent. De bestaande Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep is hierop aangepast.

Wat betekent dit in de praktijk?

In onderstaand voorbeeld zie je wat dit betekent voor je minimumtarief gerelateerd aan loonschaal 9, 10 en 11 per 1 september 2023 en 1 januari 2024. In het overzicht met functieomschrijvingen vind je binnen welke loonschaal jouw functie is ingedeeld. 

 

Schaal

Minimum maandloon Minimum uurtarief cao per 1-9-2023 Uurtarief x 1,5
F 9 € 2.620,16 € 20,83 € 31,25
G 10 € 3.013,03 € 23,95 € 35,93
H 11 € 3.527,57 € 28,04 € 42,07
 

Schaal

Minimum maandloon Minimum uurtarief cao per 1-1-2024 Uurtarief x 1,5
F 9 € 2.711,87 € 21,56 € 32,34
G 10 € 3.118,48 € 24,79 € 37,19
H 11 € 3.651,03 € 29,03 € 43,54

Lees ook: