De kosten voor een zelfstandig journalist

Een zelfstandig journalist moet zelf veel posten financieren die, in geval van een arbeidsovereenkomst, een werkgever voor een werknemer betaalt. Zoals:

  • vakantietoeslag: 8%
  • vakantiedagen: 25 dagen, op jaarbasis ook 8%
  • werkgeversdeel pensioenpremie: circa 15%
  • werkgeversdeel WW/WIA/WGA: circa 13% tot 14%
  • werkgeversdeel zorgverzekering: circa 7%

Overheadkosten

Dit zijn de zogenoemde bruto-brutokosten, werkgeverskosten die niet op het loonstrookje terugkomen. Daarnaast betaalt een werkgever werkruimte, verwarming, computer, papier, telefoonkosten en andere zogeheten overheadkosten. Deze kosten worden meestal op 20 procent gesteld.

Als je als zelfstandig journalist een vergelijkbaar besteedbaar inkomen zou willen hebben als een collega in vaste dienst, zou je per maand minimaal 50% meer aan omzet moeten binnenkrijgen dan het brutoloon van je collega, namelijk de overhead (20%) en de bruto-brutokosten (30-50%).

Dat wil zeggen, als al deze kosten daadwerkelijk gemaakt (moeten) worden. Je bepaalt tenslotte zelf of je 8% van het jaarsalaris aan vakantie besteedt, en of je 25 dagen per jaar op vakantie gaat. Misschien zijn er veel lagere kantoorkosten omdat je alleen gebruik maakt van een laptop. Daartegenover kunnen juist ook hogere kosten staan, zoals investeringen van fotografen in apparatuur of het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering


Meer weten?

Neem contact op met NVJ Advocaten & Juristen. Stuur een e-mail naar juridisch@nvj.nl of bel 020-303 97 00 (14.00-17.00 uur).