Werkcode Uitgeverijbedrijf

De NVJ voert binnen de cao-onderhandelingen voor het Uitgeverijbedrijf al langere tijd overleg over een zogeheten Werkcode met daarin een goede aanzet tot het eerlijker en beter maken van de arbeidsmarkt voor freelance (foto)journalisten door een relatie te leggen tussen tarieven en cao-lonen. In 2021 besloten de uitgevers DPG en Mediahuis eenzijdig de Werkcode in te voeren. De Werkcode is in de ogen van de NVJ nog lang niet af: zo is de aangeboden hoogte van de minimumtarieven te laag:

  • er is een aanzet gemaakt een (te laag) minimumtarief  van €26 tot €28. Hoewel er een bodem gecreëerd is in de markt zijn deze uurtarieven nog altijd te laag voor een gezonde freelance praktijk. Onderhandelen is dus nog altijd een must voor elke freelancer.
  • er is een onzekere toezegging over indexatie van de freelance tarieven die gelijke pas houden met de indexatie van de cao-lonen. De toezegging over een koppeling van de cao-lonen met de freelance tarieven is mondeling gemaakt met het voorbehoud dat de NVJ akkoord moest gaan met de totale werkcode. Omdat uitgevers dit niet wilden vastleggen en bevestigen is het niet zeker of ze ook daadwerkelijk van plan zijn dit uit te voeren.

Met name dat laatste punt is de reden waarom we freelance (foto)journalisten op weg willen helpen met een handige tool die hun tarief koppelt aan de verhogingen van de cao. Gebruik de indexatietool.