Werkcode

De Werkcode DPG Media zorgt voor bindende minimumafspraken over de tarieven, die DPG Media tenminste dient te betalen aan freelance journalisten en fotojournalisten. DPG Media zet hiermee een nieuwe standaard in de uitgeverijsector: structurele indexering én tenminste een tarief dat 167% van het cao-loon betreft. In dit dossier vind je alle praktische informatie.