Werkcode DPG Media

De NVJ en DPG Media bereikten in juni 2022 een onderhandelingsakkoord over minimumtarieven voor freelance (foto)journalisten. Deze zijn vastgelegd in een Werkcode en gelden voor alle zelfstandige journalisten en fotojournalisten die voor DPG Media werken.

Inzet

De inzet van de NVJ was en is het bereiken van betere werkvoorwaarden voor freelance (foto)journalisten. Dit betekent concreet het volgende:

A. Indexatie van alle tarieven

B. Een redelijke ondergrens c.q. een minimum tarief van tenminste 30 euro per uur

C. Ruimte voor tarieven waarin ervaring en expertise meetellen

D. Voor fotojournalisten een minimum opdracht duur van 2 uur én een aanzienlijke verbetering van de fototarieven (met name in de regio)

E. Een gelijk speelveld: freelancers en cao-volgers met hetzelfde werk zouden minimaal hetzelfde moeten verdienen.

Op alle bovenstaande punten is een resultaat bereikt met DPG Media waar we tevreden over zijn.

Werkcode DPG, word lid van de NVJ

De belangrijkste punten in de Werkcode

  1. Een minimumtarief van 30 euro per uur voor alle journalistieke functies.

Met een minimumtarief van 30 euro per uur wordt een ondergrens in de freelance journalistiek vastgelegd. Dit bedrag is expliciet bedoeld als een starttarief (en dus géén standaardtarief). Starters maken aanspraak op dit tarief, terwijl meer ervaren journalisten een tarief kunnen gaan  berekenen waar hun senioriteit in terug komt, passend bij de freelance-opdracht. Het minimumtarief van 30 euro per uur is in lijn met de Fair Practice Code Publieke Omroep en het SER-advies (30 euro als ondergrens voor een gezonde freelance praktijk).

2. Indexatie van alle freelance tarieven gekoppeld aan de cao loonsverhogingen

DPG Media indexeert voortaan alle tarieven conform de loonsverhoging van de cao Uitgeverijbedrijf. Concreet betekent dit dat de eerst volgende verhoging, 2,6%, ingaat per 1 april 2023. De regio fototarieven worden geïndexeerd vanaf 2024 omdat de indexatie over de tussenliggende periode in het nieuwe minimumtarief is verdisconteerd.

3. Afspraken voor tariefbepalingen waarin:

  • I de benodigde ervaring en expertise meetellen bij een opdracht
  • II de freelancer minimaal 167% van het cao loon zal ontvangen, vergelijkend met het schaalniveau van het bij de opdrachtpassende schaalsalaris. In deze toeslag is rekening gehouden met 8% vakantie toeslag, 50% zzp-toeslag en 20 wettelijke vakantiedagen wat goed is voor 9%

Uitgangspunt is dat freelancers gelijk beloond dienen te worden in vergelijking met werknemers in  de cao. En omdat in de cao Uitgeverijbedrijf ervaringen, senioriteit en zwaarte functie nauwkeuring zijn vastgelegd, is een cao-vergelijking een uitstekende graadmeter om een tarief te bepalen wat passend is bij de opdracht. Dit uitgangspunt is nu officieel vastgelegd en DPG committeert zich hieraan. Je kan  de bandbreedte van jouw eigen minimum tarief onderzoeken door een koppeling te maken met in de cao vergelijkbare functie (zie artikel 13.2 en artikel 13.4 in de cao Uitgeverijbedrijf) en bewust te zijn van de minimumtarieven die bij de volgende functies horen (zie FAQ voor de minimumtarieven voor verschillende functies in de cao vanaf 1 juli 2022).

4. Verbetering( regio) opdrachttarieven fotojournalisten + minimum duur

Fotojournalisten in de regio krijgen een verhoging van bijna 20% op de opdrachttarieven. Deze gaan van €55,- per opdracht naar een minimum opdrachttarief van €65,- exclusief reiskosten. Bovendien wordt er een minimum tijdsduur afgesproken van 2 uur per opdracht.

Praktische informatie