Werkcode DPG Media: Zo bereken je jouw tarief waar je minimaal recht op hebt

Werk jij als freelancer bij DPG Media? Dan stijgt jouw freelance tarief mee met elke loonsverhoging die in de cao Uitgeverijbedrijf wordt afgesproken. Per 1 januari 2024 heeft de NVJ met DPG Media een cao-verhoging afgesproken die ook voor freelancers geldt, zoals geregeld in de Werkcode DPG. In dit artikel lees je hoe dit werkt en wat de meest recente starttarieven zijn. 

Hoe de koppeling tussen de Werkcode DPG en de cao werkt 

In de Werkcode DPG staan afspraken over minimumtarieven voor freelancers. Om te weten hoe deze minimumtarieven tot stand zijn gekomen, is het handig om de cao voor het Uitgeverijbedrijf te begrijpen. In de cao staan twee zaken die van belang zijn voor jouw tarief:  

 • Functiegroepen 
 • Salarisschalen 

Functiegroepen 

In de cao staan bijna alle functies beschreven die uitgeoefend worden bij een krant met daarbij uitleg van de inhoud van de functies.   

De journalistieke functies bij kranten vallen minstens in schaal 6* en lopen op tot schaal 9. Werkzaamheden zoals die van een ‘gewoon’ redacteur – regionaal en landelijk, van cultuur tot internetredactie – vallen wat de NVJ betreft in schaal 6. Ben je gespecialiseerd, gezichtsbepalend, heb je meer verantwoordelijkheden of heb je een leidinggevende functie, dan val je in schaal 7 tot en met 9.  

*Overigens maakt DPG Media de uitzondering door journalistieke startfuncties al in schaal 5 te laten vallen in plaats van schaal 6. Hier geldt als starttarief een minimum van € 30,78 per uur. 

Salarisschalen 

Als je je functie hebt gevonden, kun je de meest recente salarisschaal van de cao erbij pakken. Als je naar de schalen kijkt, kun je een vergelijking maken met jouw specifieke expertise, ervaring en werkzaamheden en dan bepalen waar je ongeveer moet zitten met je freelance tarief.   

Elke schaal heeft een begin- en eindsalaris. Bij goed functioneren maakt een werknemer telkens een stap van 3%, totdat deze aan het einde van de salarisschaal zit. Op basis van je ervaring als freelancer kijk je op dezelfde manier naar de verschillende treden in de schaal. Heb je geen ervaring, dan begin je meestal onderin de schaal. Ben je medior ervaren, dan zou je ruwweg in het midden moeten zitten. Heb je veel ervaringsjaren, expertise, specialisme en/of ben je gewild in deze krappe markt? Dan kun je onderhandelen om hoger in de schaal uit te komen.  

Berekening van je tarief volgens de Werkcode DPG  

Als freelancer ontvang je een uurtarief dat omgerekend minimaal 167% is van het cao-loon dat bij de opdracht past.  

In deze toeslag is inbegrepen: 

 • 50% zzp-toeslag. Een freelancer heeft voor een vergelijkbaar inkomen met een journalist in loondienst een jaaromzet nodig die vergelijkbaar is met 150% van het bruto jaarsalaris in loondienst. Daarmee zijn zaken als (pensioen)premies en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid gedekt, alsook reguliere bedrijfskosten voor onder andere huisvesting, vakliteratuur, website, computer, opleiding, acquisitie en administratie 
 • 8% vakantietoeslag; 
 • 20 wettelijke vakantiedagen (goed voor 9%).   

Hieronder zie je het overzicht van de meest recente starttarieven (gekoppeld aan de cao-verhoging per 1-1-2024) 

 • Schaal 5   € 30,78 (voor starters) 
 • Schaal 6   € 34,36 
 • Schaal 7   € 39,62 
 • Schaal 8   € 50,37 

Enkele voorbeelden 

De 167%-berekening kun je doortrekken naar alle begin- ( en eventueel eindsalarissen) van de relevante schalen. 

Onderstaande cijfers gelden per 1 januari 2024 en geven je een beetje houvast om je eigen tarief conform de Werkcode DPG te bepalen. Per 1 januari 2025 zal een verhoging van 2% volgen die in onderstaande tarieven nog niet is verwerkt.  

Schaal 6 (redacteur / verslaggever regio & landelijk): 

Begin schaal = € 34,36 (was € 30 in 2022)  

Schaal 7 (gespecialiseerd redacteur, gezichtsbepalend, eindredacteur, coördinator) 

Begin schaal = € 39,62 (€ 34,84 in 2022)  

 • Voor wie: gespecialiseerd redacteur / verslaggever, schrijft over specifieke deelgebieden en/of levert gezichtsbepalende artikelen voor rubrieken, pagina’s of edities. Eindredacteur. Zelfstandig werkende coördinator. 
 • Deze schaal geldt ook voor de eindredacteur die zorg draagt voor het redigeren van rubrieken, pagina’s en edities.  

Schaal 8 (sterverslaggever, opiniërend redacteur, correspondent, chef deelredactie) 

Begin schaal = € 50,37 (€ 44,93 in 2022)  

 • Voor wie: sterverslaggever, opiniërend redacteur, correspondent buitenland, leidinggevende(chef) op kleine deelredacties 

Omrekenen van woordtarief naar uurtarief 

Reken als freelancer, het liefst van tevoren, uit hoeveel uur je met een klus bezig bent. Denk hierbij aan research, redigeren, afstemmen met redactie etc.). Vermenigvuldig het aantal uur met het tarief waar je volgens de Werkcode DPG recht op hebt. Kijk of het woordtarief (woordtarief X aantal woorden) overeenkomt met je uurtarief en of dit billijk is.  

Blijf zelf onderhandelen 

Met de Werkcode is alleen een minimumtarief afgesproken en een kader voor een juist tarief. Je krijgt met de Werkcode DPG alleen de kennis over de mogelijke bandbreedte wat redelijk is. Blijf dus altijd zelf onderhandelen! Het blijft hoe dan ook belangrijk zelf te onderhandelen en assertief te zijn. Weet wat je waard bent en wat je aan ervaring en expertise binnenbrengt! En realiseer je dat de arbeidsmarkt krap is en de DPG-titels nagenoeg zonder uitzondering zeer goed presteren. Er valt wat te eisen. 

Een minimumtarief is géén plafond 

De Werkcode DPG geeft je handvaten om het juiste uurtarief te berekenen: 167% van het cao-loon. Besef dat in de Werkcode DPG minimumtarieven zijn afgesproken, dit zijn beslist geen maximumtarieven. De Werkcode DPG is in 2022 tot stand gekomen omdat toentertijd uurtarieven van € 24 niet ongewoon waren en de opdrachtgever zelf zijn minimumtarieven kon kiezen. Met de komst van de Werkcode DPG is daar gelukkig verandering in gekomen. De werkcode is bedoeld om een bodem te leggen in de journalistieke arbeidsmarkt om de meest kwetsbare freelancers te beschermen. Maar de werkcode is dus nadrukkelijk géén plafond. 

Vragen over de Werkcode kun je stellen aan secretaris Freelance, Milen van Boldrik, mvanboldrik@nvj.nl 

Heb je vragen over je indeling in de cao Uitgeverijbedrijf? Neem contact op met onze juristen via het juridisch spreekuur

(Foto: Venema Media

Werkcode DPG, word lid van de NVJ