Werkcode DPG Media: Zo reken je van minimumtarief naar jouw tarief

Nu er afspraken met DPG zijn vastgelegd in een Werkcode, die is gelinkt aan de cao, benadrukken we nog maar eens hoe belangrijk het is als freelancer te weten wat je verdient. En daarmee bedoelen we: waar je minimaal recht op hebt. In dit artikel nemen we je mee door de inhoud van de cao, hoe die gerelateerd is aan de Werkcode en hoe jij met beide documenten kunt weten wat je uurtarief minstens zou moeten zijn.

De Werkcode DPG wordt gerelateerd aan de cao. Zo werkt dit voor jou als freelancer

In de Werkcode staan afspraken over minimumtarieven en is er een koppeling gemaakt met de salarisschalen van de cao Uitgeverijbedrijf. Om de Werkcode afspraken goed voor jou te laten werken, is het handig om de cao voor het Uitgeverijbedrijf (hierna UB) te begrijpen.

In die collectieve arbeidsovereenkomst staan twee zaken van belang voor jouw tarief: salarisschalen en functiegroepen.

We zoomen in dit stuk in op de situatie bij dagbladen. De uitleg over tijdschriften volgt later.

Werkcode DPG, word lid van de NVJ

Journalistieke functies

In de cao UB staan bijna alle functies beschreven die uitgeoefend worden bij een krant met daarbij uitleg van de inhoud van de functies. Journalistieke functies binnen kranten vallen wat de NVJ betreft minstens in  schaal 6 – oplopend tot schaal 9. Werkzaamheden als ‘gewoon’ redacteur, of dat nou regionaal of landelijk, op de cultuur- of op de internetredactie is, vallen in schaal 6. Functies in schaal 7 tot en met 9 zijn hoger ingedeeld vanwege een specialisme, zijn gezichtsbepalend, hebben meer verantwoordelijkheid en/of het leidinggeven aan anderen. Hierover zo meer.

Wanneer je naar de schalen en functiegroepen van de cao kijkt, kun je een vergelijking maken met jouw specifieke expertise, ervaring en werkzaamheden en bepalen waar je ongeveer moet zitten met je freelance tarief. Elke functie heeft een begin- en eindsalaris.

Tussendoor kun je bij goed functioneren telkens een stap maken van 3% totdat je aan het eind van je schaal zit. Heb je geen ervaring, dan begin je vaak onderin de schaal. Ben je medior ervaren, dan zou je ruwweg in het midden gaan zitten tussen het begin- en eindsalaris. Heb je veel ervaring (gemeten in werkzame jaren), expertise, specialisme en/of ben je gewild in deze krappe markt? Dan is het mogelijk dat je door te onderhandelen hoger in de schaal uitkomt.

NB: heb je vragen over je indeling in de cao UB? Vraag onze juristen via juridisch@nvj.nl.

Berekening van het nieuwe tarief volgens de Werkcode DPG 

Als freelancer ontvang je een uurtarief dat omgerekend minimaal 167% is van het cao-loon dat bij de opdracht past. In deze toeslag is inbegrepen:

  • 50% zzp-toeslag. Een freelancer heeft voor een vergelijkbaar inkomen met een journalist in loondienst een jaaromzet nodig die vergelijkbaar is met 150% van het bruto jaarsalaris in loondienst. Daarmee zijn zaken als (pensioen)premies en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid gedekt, als ook reguliere bedrijfskosten voor onder andere huisvesting, vakliteratuur, website, computer, opleiding, acquisitie en administratie
  • 8% vakantietoeslag;
  • en 20 wettelijke vakantiedagen (goed voor 9%).  

Afgesproken is dat per 1 juli 2022 in ieder geval een minimumtarief geldt van 30 euro per uur.

Enkele voorbeelden

De 167%-berekening kun je doortrekken naar alle begin- en eindsalarissen van de relevante schalen.

Let op: de Werkcode legt louter een bodem in de journalistieke arbeidsmarkt om de meest kwetsbaren te beschermen, maar is nadrukkelijk géén plafond. De Werkcode geeft echter wel een handvat om een juist uurloon te bereiken: 167% van het cao loon. Onderstaande cijfers gelden per 1 juli 2022; op 1 april 2023 worden ze verhoogd met de indexatie van 2,6 %.

Onderstaande cijfers over het einde schaal-tarief geven we daarom alleen weer om je houvast te geven bij de bepaling van je tarief conform Werkcode DPG.

Schaal 6 (redacteur / verslaggever regio & landelijk):

Begin schaal = omgerekend €30 per uur

Einde schaal = omgerekend €46,48 per uur

Schaal 7 (gespecialiseerd redacteur, gezichtsbepalend, eindredacteur, coördinator)

Begin schaal = omgerekend €34,84 per uur

Einde schaal = omgerekend €54,49 per uur

  • Voor wie: gespecialiseerd redacteur / verslaggever, schrijft over specifieke deelgebieden en/of levert gezichtsbepalende artikelen voor rubrieken, pagina’s of edities. Eindredacteur. Zelfstandig werkende coördinator.
  • Deze schaal geldt ook voor die eindredacteur die zorg draagt voor het redigeren van rubrieken, pagina’s en edities. 

Schaal 8 (sterverslaggever, opiniërend redacteur, correspondent, chef deelredactie)

Begin schaal = omgerekend €44,93

Einde schaal = omgerekend €62,91

  • Voor wie: sterverslaggever, opiniërend redacteur, correspondent buitenland, leidinggevende(chef) op kleine deelredacties

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: in de Werkcode DPG zijn minimum tarieven afgesproken, maar géén maximum tarieven wat je per uur moet of wil verdienen.

Omrekenen van teken- en woordtarief (of rubriek) naar uurtarief

Daarvoor zul je zelf aan het rekenen moeten. We hebben geen omrekenmodel afgesproken omdat dat onmogelijk is, én de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en -nemer. Er is simpelweg niet één vertaling van een andersoortig tarief naar een uurtarief, dat verschilt enorm voor de werkzaamheden die je doet.

Reken als freelancer dus, het liefst van tevoren, uit hoeveel uur je met een klus bezig bent (denk ook aan: research, redigeren, afstemmen met redactie etc.) en wat je er, met het afgesproken bedrag, dan per uur aan overhoudt. Dat kun je afzetten tegen de hierboven gedeelde uurbedragen om te kijken of het billijk is.

Zelf blijven onderhandelen

We kunnen met de Werkcode geen rekenmachine bieden waar alles kant en klaar uit komt rollen: we kunnen alleen een minimum afspreken en je kennis meegeven over de mogelijke bandbreedte. Het blijft belangrijk zelf te onderhandelen en assertief te zijn. Weet wat je waard bent! Weet wat je komt brengen aan expertise! En realiseer je dat de arbeidsmarkt krap is en de DPG-titels nagenoeg zonder uitzondering zeer goed presteren; er is best wat te eisen.

Zorgen over het minimumtarief

Leuk deze uitleg, maar we snappen dat je zorgen kunt hebben over het minimumtarief. Want wat als de opdrachtgever het minimumtarief als standaardtarief gaat gebruiken en dit de onderhandelingsnorm wordt? Dit zou in strijd zijn met de geest van afspraken uit de Werkcode. DPG Media heeft ons verzekerd dat de freelance budgetten naar aanleiding van deze afspraken worden verhoogd en er dus ruimte in de budgetten wordt gemaakt om deze afspraken vorm te geven.

Bovendien is de afspraak die DPG heeft gemaakt met de NVJ dat senioriteit en ervaring een rol spelen als de opdracht dat rechtvaardigt. We vertrouwen erop dat deze afspraken nagekomen worden.

Merk je dat dit in de praktijk niet gebeurt: zet je klacht op de mail naar juridisch@nvj.nl en contacteer - als je kunt en durft - ook jouw contactpersoon op de redactie. Dat kan overigens ook een lid van de redactiecommissie zijn.

  • Het minimumtarief van €30,- is dan ook echt wat het zegt dat het is: een minimum, een start, een basis; een bodem in de markt. 

En bedenk ook: in de vorige situatie kon de uitgever zelf een minimumtarief uitkiezen en deed dat vaak ook. Bedragen van 24 euro per uur waren niet ongewoon. Dat is de praktijk waar we vandaan kwamen. Met die kennis in het achterhoofd zijn deze afspraken letterlijk en figuurlijk pure winst waar wij hopen dat je je voordeel mee kan doen.


Meer lezen? veel vragen en informatie staan ook bij de FAQ pagina.

(Foto: Venema Media)

 

Je adviseurs

 

Milen van Boldrik
Secretaris Zelfstandigen en NVF
Lisa Koetsenruijter
Secretaris ViP en Plus+
Belangenbehartiger Zelfstandigen