2019 Een onveilig klimaat, onderzoek vrouwelijke journalisten

Uit onderzoek van dr. Marjolein Odekerken en Laura Das (MA) blijkt dat de helft van het aantal vrouwelijke journalisten te maken heeft (gehad) met bedreigingen, intimidaties of geweld in het kader van hun werk. 

Met name freelancers en/of journalisten met een migratieachtergrond zijn kwetsbaar. Dit blijkt uit “Een onveilig klimaat”, het onderzoek van dr. Marjolein Odekerken en Laura Das (MA) onder vrouwelijke journalisten

Van de 366 ondervraagde vrouwelijke journalisten is 50% weleens geïntimideerd tijdens het werk. Jaarlijks heeft 37% te maken met bedreigingen, bij 9% gebeurt dit maandelijks en bij 3% komen de bedreigingen wekelijks voor.

Het vaakst krijgen vrouwelijke journalisten te maken met online/social media bedreigingen (31%), juridische bedreigingen (29%), andere bedreigingen zoals verbaal of telefonisch (22%) en fysieke bedreigingen (19%). Vooral onderwerpen zoals ras, culturele identiteit, feminisme, (on)gelijkheid, misdaad, politiek en overheid, oorlog en veiligheid zijn gevoelig. Kwetsbare slachtoffers zijn met name freelancers, journalisten met een migratieachtergrond en journalisten met kinderen.

Klik hier om de factsheet te bekijken