2021 Agressie en Bedreiging richting journalisten

Uit dit onderzoek, dat in opdracht van PersVeilig werd uitgevoerd door I&O Research, bleek dat meer dan acht op de tien journalisten die hebben meegewerkt aan een onderzoek van PersVeilig wel eens te maken hebben gehad met een vorm van agressie of bedreiging.

Dit is een duidelijke toename ten opzichte van 2017, toen zes op de tien journalisten hiermee te maken hadden. Cameramensen en fotojournalisten worden vaker dan gemiddeld geconfronteerd met agressie en bedreiging.