PersVeilig doet onderzoek naar de Veiligheid van vrouwelijke journalisten in Nederland

Hoe vaak en met welke vormen van onveiligheid hebben vrouwelijke journalisten tijdens hun werk te maken? In welk opzicht verschilt dat van bedreigingen en geweld tegen journalisten in het algemeen? Dat heeft I&O Research in opdracht van PersVeilig met een enquête onder vrouwelijke journalisten van 6 tot en met 21 september onderzocht. Bijna 300 journalisten vulden de enquête in.  Op donderdag 1 december worden de resultaten gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.

Ervaringen van vrouwelijke journalisten

Door partijen als het International Center for Journalists, UNESCO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) is de afgelopen jaren wel op internationaal niveau onderzoek gedaan naar de specifieke ervaringen van vrouwelijke journalisten. De resultaten zijn verontrustend. Zo zouden vrouwen vier keer vaker dan mannen te maken krijgen met online bedreigingen en speelt hun sekse daarbij een grote rol: dreigementen zijn niet zelden van fysieke of seksuele aard. 

Voorzichtige conclusie

Op basis van eerder onderzoek naar agressie tegen journalisten in Nederland in het algemeen, kan PersVeilig voorzichtig concluderen dat ook hier verschillen bestaan tussen ervaringen van mannen en vrouwen. Een eerste analyse laat bijvoorbeeld zien dat agressie tegen mannelijke journalisten vaker dan bij vrouwelijke het doel had een publicatie tegen te houden; vrouwen zeiden vaker dat de agressie of bedreiging een ander of geen specifiek doel had. Incidenten van agressie en bedreiging hebben ook vaker effect op vrouwelijke journalisten dan op mannelijke, bleek uit het onderzoek. Verandering van gedrag, zoals voorzichtiger worden of anders omgaan met mensen, is iets dat vrouwen significant vaker zeggen te doen dan mannen. 

Meer onderzoek nodig

Deze analyse door PersVeilig is slechts een eerste verkenning en onderstreept het belang van meer onderzoek naar de ervaringen van vrouwelijke journalisten in Nederland. Het is ook een aanbeveling die onlangs werd gedaan door Free Press Unlimited, het European Center for Press and Media Freedom en het International Press Institute. Het gebrek aan informatie kan ertoe leiden dat er weinig begrip is voor de veiligheidsproblemen die specifiek vrouwelijke journalisten ervaren. Dat kan tot gevolg hebben dat er te weinig wordt gedaan om het probleem aan te pakken. En in het ergste geval leidt gebrek aan inzicht en data tot het ontkennen van het probleem, aldus de organisaties.