PersVeilig en afspraken over veiligheid en bescherming

Journalisten moeten veilig hun werk kunnen doen. Politie, Openbaar Ministerie, de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben hierover afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband PersVeilig.

Afspraken met politie en OM

Voor politie en OM vallen journalisten juridisch onder dezelfde afspraken als mensen met een publieke taak. Binnen PersVeilig, het gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie, zijn in 2019 afspraken gemaakt waarbij journalisten een preferente positie hebben gekregen.

De politie volgt meldingen van agressie of geweld tegen journalisten direct op en het proces-verbaal wordt met spoed doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het OM hanteert een strafuitgangspunt van 200 procent voor verdachten van geweld en agressie tegen journalisten.

Afspraken met mediabedrijven

Mediabedrijven hebben afgesproken dat journalisten of hun werkgever altijd aangifte doen van incidenten die als bedreigend of intimiderend worden ervaren.

Op de website PersVeilig is na te lezen waar de werkgever zich aan moet houden en waar politie en justitie zich aan hebben gecommitteerd. Daarnaast biedt de website praktische handvatten, zoals voorlichting over strafbare feiten, aangifte doen, scholing, waar je terecht kunt voor slachtofferhulp en hoe je incidenten kunt voorkomen.

Ben je tijdens de uitoefening van je werk in aanraking gekomen met agressie of geweld? Meld hier een incident