Is het gebruik van anonieme bronnen verboden?


Nee, het gebruik van anonieme bronnen is zeker niet verboden, maar het uitgangspunt moet zijn dat bronnen worden vermeld. Dit staat in de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Als iemand anoniem wil blijven, dan heb je als journalist de plicht de identiteit van je bron te beschermen. Je moet wel onderzoek doen naar de geloofwaardigheid van de bron. Verder is het aan te raden zoveel mogelijk feiten te verzamelen die de verklaring van de anonieme bron ondersteunen.

Meer weten?