Heb je toestemming nodig om iemands naam in een journalistiek artikel te vermelden of om een foto van die persoon te plaatsen?


Nee. Toch is het niet altijd toegestaan man en paard te noemen. Tegenover de vrijheid van journalisten staat het belang van individuele burgers om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen in de pers. Deze twee grondrechten, persvrijheid en privacy, moeten steeds tegen elkaar worden afgewogen. Het is echter niet altijd makkelijk in te schatten hoe dit in een concreet geval uitpakt.

Meer weten?