Kan een fotograaf door de politie worden verplicht zijn beeldmateriaal af te staan?


Nee, tenzij het belang van opsporing en waarheidsvinding duidelijk zwaarder weegt dan de journalistieke belangen en de vrije nieuwsgaring.  Er moet worden getoetst of er geen andere manier is om aan de informatie te komen. Ook geldt dat indien toch tot inbeslagneming wordt overgegaan, dit zodanig moet gebeuren dat de journalist zo min mogelijk in de vrijheid van nieuwsgaring wordt belemmerd. Bij inbeslagneming moet de journalist bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen het materiaal te kopiëren. Ook moet het originele materiaal zo spoedig mogelijk worden teruggegeven. Als het brongeheim in het geding is, is toestemming van de rechter-commissaris een vereiste.

Meer weten?