Kan een geinterviewde zijn eerder gegeven toestemming voor publicatie van het interview intrekken?


Nee, in principe niet. Voor de journalist geldt geen publicatieplicht, maar het spiegelbeeld hiervan geldt wel voor de geïnterviewde. Wie toestemming geeft om te worden geïnterviewd, geeft daarmee óók toestemming voor publicatie van dat interview. Intrekking van eenmaal gegeven toestemming is doorgaans niet mogelijk.

Meer weten?