WOB

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1991 regelt de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. De wet garandeert eenieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen. 

Training: Wegwijs in de WOB

Alle informatie die zich bij Nederlandse bestuursorganen bevindt, is in principe openbaar. Dat is een gevolg van de Wet openbaarheid van bestuur.
lees meer