Klachten over geen of (ver)late automatische persalarmering

Als er geen (of niet tijdig genoeg) automatisch persalarm voor één van de 21 incidenten wordt gegeven, dan kunnen vertegenwoordigers van de media een klacht hierover indienen. Daarvoor heeft de NVJ onderstaand klachtenformulier beschikbaar. De klacht wordt automatisch naar de communicatieafdeling van de desbetreffende politieregio gestuurd. De NVJ houdt bij welke en hoeveel klachten er worden ingediend.

Lees hier hoe je een klacht indient wanneer je als houder van een Landelijke Politie Perskaart wordt gehinderd bij je werk.