Klachten over tegenwerking

De Landelijke Politie Perskaart (LPP) geeft (foto)journalisten zowel rechten als plichten bij bijvoorbeeld incidenten waarbij hulpdiensten en politie betrokken zijn. De bewuste rechten en plichten zijn in overleg met onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgesteld. Meer informatie over de rechten en plichten van LPP-houders kun je hier vinden. De Landelijke Politie Perskaart wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid officieel erkend.

Wat te doen als houders van een Landelijke Politie Perskaart tegenwerking ondervinden of belemmerd worden bij de verslaglegging van bijvoorbeeld een incident? Daarvoor heeft de NVJ een speciaal e-mail adres beschikbaar. Alle klachten worden door de NVJ beoordeeld en doorgestuurd naar de betreffende communicatieafdeling van de desbetreffende hulpdienst of politieregio. De NVJ houdt het aantal en de aard van de klachten bij.

Je kunt een klacht via info@politieperskaart.nl indienen. Vermeld in de mail in ieder geval de volgende zaken:

  • In het onderwerpveld van de mail ‘Klacht tegenwerking LPP-houder door hulpdiensten’
  • Jouw volledige naam, beroep en contactgegevens
  • Tijd, datum en plaats van het incident
  • De aard van de klacht en een korte beschrijving van hetgeen is voorgevallen
  • Eventuele dienstnummers of namen van de betrokken medewerkers van de hulpdienst