Over de Politieperskaart

De Landelijke Politieperskaart is een perskaart voor (foto-)journalisten, cameramensen en facilitaire medewerkers  die de verslaggeving doen van gebeurtenissen waarbij politie gebieden afzet.

Bij demonstraties, rellen en calamiteiten sluit de politie gebieden af voor het publiek. In principe laat de politie op vertoon van de Politieperskaart vertegenwoordigers van media toe binnen het afgezette gebied om hun werk te kunnen doen.

De Politieperskaart is een strikt persoonlijke kaart. Iedere kaarthouder ontvangt tevens de rellenkaart. Deze kan om de nek gedragen worden of in de auto op het dashboard worden gelegd. De Politieperskaart is geldig voor een periode van twee jaar. Het gele calamiteitenhesje is net als de Politieperskaart strikt persoonlijk. Het hesje zorgt voor herkenbaarheid maar is niet verplicht.

De Landelijke Politieperskaart wordt officieel erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De Landelijke Politieperskaart kan niet worden gebruikt als een 'toegangsbewijs' voor evenementen, grootschalige sportgebeurtenissen en dergelijke. Daar gelden andere legitimaties.


Downloads