Voor wie is de Politieperskaart

De NVJ verstrekt de Politieperskaart alléén aan personen die deze kaart voor de uitoefening van hun beroep nodig hebben. Dat zijn behalve (foto-)journalisten ook technische medewerkers die onmisbaar zijn voor de totstandkoming van het journalistieke product (cameramensen, technische medewerkers en facilitaire medewerkers). De Politieperskaart  is geen ‘gewone’ perskaart en daarom gelden voor het verkrijgen ervan  strikte  voorwaarden.

Heel in het kort zijn dat:

  1. je bent journalist van hoofdberoep
  2. je werkt voor een massamedium
  3. je hebt de politieperskaart aantoonbaar nodig voor je werk

Lees de volledige voorwaarden in het  reglement LPP en reglement commissie van beroep.