Privacy

Met de privacywet AVG krijgen burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zo mogen zij hun gegevens inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Dit geldt niet als de persoonsgegevens worden verwerkt voor journalistieke doeleinden.