Ontbreken naamsvermelding

Naast de materiële schade kan de fotograaf soms ook aanspraak maken op immateriële schade, bijvoorbeeld omdat de fotograaf niet heeft kunnen beslissen waar en hoe zijn foto’s gebruikt worden, omdat de exploitatiewaarde van de foto daalt als deze vaker wordt gebruikt of omdat naamsvermelding ontbreekt. In dat laatste geval wordt er inbreuk gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf.

Bij gebruik van de tarieven van de Stichting BeeldAnoniem oordeelt de rechter de laatste tijd echter dat er voor een verhoging bij het ontbreken van naamsvermelding geen grond is, omdat de tarieven van BeeldAnoniem zijn gebaseerd op foto’s waarvan de maker niet bekend is. Daarnaast zien we ook een toename van afwijzingen van inbreuk op exclusiviteit omdat dit in het gevraagde licentietarief zou zijn inbegrepen. Het verhogen van de licentievergoeding is daardoor lastiger dan voorheen.