Stichting BeeldAnoniem

De afgelopen twee jaar zien we in de jurisprudentie een toename van het aantal zaken waarin de tarieven uit de lijst van Stichting BeeldAnoniem worden toegekend. Deze stichting biedt gebruikers die de fotograaf niet hebben kunnen traceren, de mogelijkheid de foto toch te publiceren. Hiervoor hanteert de stichting een tarievenlijst.

Wanneer fotografen op hun website vermelden dat deze tarievenlijst wordt gebruikt, dan is dit voldoende bewijs. Het is dus aan te bevelen om dit op je website te zetten. Daarbij kan natuurlijk altijd worden vermeld dat de tarieven van BeeldAnoniem als basis gelden voor het overeen te komen tarief, tenzij anders wordt afgesproken.