Toestemming intrekken

Voor de journalist geldt geen publicatieplicht, maar het spiegelbeeld hiervan geldt wel voor de geïnterviewde; wie toestemming geeft om te worden geïnterviewd, geeft daarmee óók toestemming voor publicatie van dat interview. Intrekking van eenmaal gegeven toestemming is doorgaans niet mogelijk. Dit geldt echter niet als de publicatie in een ander medium of titel plaatsvindt dan was afgesproken, hiervoor is aparte toestemming nodig van de geïnterviewde. De Leidraad stelt: ‘Wanneer journalisten iemand willen interviewen, informeren zij hem of haar zodanig over de aard van de publicatie, dat de te interviewen persoon voldoende geïnformeerd kan beslissen of hij of zij aan die publicatie wil meewerken.’