Verifiëren van uitspraken

In 2019 speelden twee zaken bij de Raad voor de Journalistiek over klachten naar aanleiding van persoonlijke verhalen. Een betrof een publicatie in De Groene Amsterdammer, de ander een publicatie op de website van het vakblad Boerderij. Derden klaagden erover dat zij niet gehoord waren naar aanleiding van uitspraken van de geïnterviewden. In beide gevallen kwam de Raad (hier en hier) tot het oordeel dat de publicaties duidelijk het persoonlijk verhaal van de geïnterviewden betroffen en hun visie op het onderwerp van gesprek. De journalisten hoefden daarom geen wederhoor toe te passen of de uitspraken van de geïnterviewden te verifiëren, temeer omdat die geen zware beschuldigingen aan het adres van de respectievelijke klagers bevatten.